Oikeustiede:osakassopimus

From Tieteen termipankki

osakassopimus

osakassopimus
Definition osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan tyypillisesti osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista sekä heidän suhteestaan yhtiöön
Explanation

Osakassopimus on yleisnimitys osakeyhtiön osakkeenomistajien väliselle sopimukselle, jota ei tule sekoittaa yhtiöjärjestykseen. Osakassopimus voi koskea yhtiön kaikkia osakkeenomistajia tai vain osaa heistä ja edelleen sopimuksen kohteena oleva yhtiö samoin kuin ulkopuolinen taho, kuten yhtiön rahoittaja, voi liittyä siihen. Osakassopimuksia käytetään kaikenlaisissa osakeyhtiöissä, mutta selvästi yleisimpiä ne ovat yksityisissä harvain omistamissa pienosakeyhtiöissä. Osakassopimuksessa sovittavat asiat riippuvat paljolti siitä, minkälaisesta yhtiöstä on kyse. Joka tapauksessa osakassopimuksissa sovitaan usein osakeoikeuksien käyttämisestä, kuten äänestämisestä yhtiökokouksessa, yhtiön rahoittamisesta ja varojenkäytöstä, osakkeenomistajien työnteosta ja ansainnasta, kilpailukielloista sekä osakkeiden siirtorajoituksista.

Kuten todettu, osakassopimus eroaa yhtiöjärjestyksestä, joka on osakeyhtiön olemassaolon kannalta välttämätön normisto. Yhtiöjärjestyksessä määrätään osakkeisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, kun taas osakassopimukseen voidaan sisällyttää myös osakkeenomistajia henkilökohtaisesti koskevia ehtoja. Yhtiöjärjestyksen sisältö on sidottu osakeyhtiölain (624/2006) säännöksiin, kun taas osakassopimuksen kohdalla sopimusvapautta ei ole rajoitettu. Osakassopimusta, toisin kuin yhtiöjärjestystä, ei rekisteröidä ja usein se halutaankin pitää salassa muilta. Osakassopimus on lailla sääntelemätön sopimustyyppi ja sen olemassaolo on huomioitu lähinnä osakeyhtiölain esitöissä.

Koska osakassopimus on sopimusoikeudellinen instrumentti, ei sillä ole niin sanottua yhtiöoikeudellista sitovuusvaikutusta. Osakassopimuksen rikkomistilanteessa vahingonkärsijällä on siis käytettävissään vain sopimusoikeudellinen seuraamusjärjestelmä.
Additional Information
Kirjoittaja: Ville Pönkä

Related Concepts

Sources

ArvidssonN2011, HelminenS2006, PönkäV2008, PönkäV2012, RambergC2011

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:osakassopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:osakassopimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →