Oikeustiede:osakassopimus

  Tieteen termipankista

  osakassopimus

  osakassopimus
  Määritelmä osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan tyypillisesti osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista sekä heidän suhteestaan yhtiöön
  Selite

  Osakassopimus on yleisnimitys osakeyhtiön osakkeenomistajien väliselle sopimukselle, jota ei tule sekoittaa yhtiöjärjestykseen. Osakassopimus voi koskea yhtiön kaikkia osakkeenomistajia tai vain osaa heistä ja edelleen sopimuksen kohteena oleva yhtiö samoin kuin ulkopuolinen taho, kuten yhtiön rahoittaja, voi liittyä siihen. Osakassopimuksia käytetään kaikenlaisissa osakeyhtiöissä, mutta selvästi yleisimpiä ne ovat yksityisissä harvain omistamissa pienosakeyhtiöissä. Osakassopimuksessa sovittavat asiat riippuvat paljolti siitä, minkälaisesta yhtiöstä on kyse. Joka tapauksessa osakassopimuksissa sovitaan usein osakeoikeuksien käyttämisestä, kuten äänestämisestä yhtiökokouksessa, yhtiön rahoittamisesta ja varojenkäytöstä, osakkeenomistajien työnteosta ja ansainnasta, kilpailukielloista sekä osakkeiden siirtorajoituksista.

  Kuten todettu, osakassopimus eroaa yhtiöjärjestyksestä, joka on osakeyhtiön olemassaolon kannalta välttämätön normisto. Yhtiöjärjestyksessä määrätään osakkeisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, kun taas osakassopimukseen voidaan sisällyttää myös osakkeenomistajia henkilökohtaisesti koskevia ehtoja. Yhtiöjärjestyksen sisältö on sidottu osakeyhtiölain (624/2006) säännöksiin, kun taas osakassopimuksen kohdalla sopimusvapautta ei ole rajoitettu. Osakassopimusta, toisin kuin yhtiöjärjestystä, ei rekisteröidä ja usein se halutaankin pitää salassa muilta. Osakassopimus on lailla sääntelemätön sopimustyyppi ja sen olemassaolo on huomioitu lähinnä osakeyhtiölain esitöissä.

  Koska osakassopimus on sopimusoikeudellinen instrumentti, ei sillä ole niin sanottua yhtiöoikeudellista sitovuusvaikutusta. Osakassopimuksen rikkomistilanteessa vahingonkärsijällä on siis käytettävissään vain sopimusoikeudellinen seuraamusjärjestelmä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ville Pönkä

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  ArvidssonN2011, HelminenS2006, PönkäV2008, PönkäV2012, RambergC2011

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:osakassopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:osakassopimus.)