Mähönen&Villa2013

From Tieteen termipankki

Mähönen, J. – Villa, S.: Osakeyhtiöoikeus käytännössä. Helsinki 2013.