Oikeustiede:yhtiöjärjestys

From Tieteen termipankki

yhtiöjärjestys

yhtiöjärjestys
Definition kaikille osakeyhtiöille pakollinen säännöstö
Explanation

Yhtiöjärjestys on laadittava ennen kuin osakeyhtiö voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi. Osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta, sekä toimiala. Jos yhtiö aikoo käyttää toiminimeään kaksi- tai useampikielisenä, toiminimen jokainen ilmaisu on mainittava yhtiöjärjestyksessä. Edellä mainitun yhtiöjärjestyksen pakottavan vähimmäissisällön lisäksi yhtiöjärjestyksessä voi olla vapaaehtoisia määräyksiä.

Yhtiöjärjestyksessä määrätään seikoista, joista osakeyhtiölaissa ei ole säännelty tai poiketaan osakeyhtiölain olettamasäännöksistä, silloin kun se on tahdonvaltaisuuden periaatteen sallimaa. Osakeyhtiölain pakottavista säännöksistä, kuten vähemmistö- ja velkojiensuojasäännöksistä ei yleensä voida poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksillä. Erityisillä osakeyhtiömuodoilla, kuten asunto-osakeyhtiöllä on omat yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältöä koskevat säännökset, jotka ovat osakeyhtiölain yhtiöjärjestysmääräyksiä laajemmat.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Yhtiöjärjestyksen muuttamisella tarkoitetaan yhtiön yhtiöjärjestyksen jonkin määräyksen muuttamista, uuden määräyksen ottamista yhtiöjärjestykseen sekä yhtiöjärjestyksessä olevan määräyksen poistamista. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää osakeyhtiön yhtiökokous. Päätös on tehtävä lähtökohtaisesti määräenemmistöllä. Lisäksi osa yhtiöjärjestyksen muutoksista voi olla sellaisia, että muutos edellyttää joidenkin tai yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumusta. Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity. Jos yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos tulee kuitenkin ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa.
Additional Information
Kirjoittaja: Veikko Vahtera

Related Concepts

Sources

Airaksinen&al2010, s. 70-78, HelminenS2006, Kyläkallio&al2015, s. 93-143

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 8.12.2022: Oikeustiede:yhtiöjärjestys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhtiöjärjestys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →