WirilanderJ1979

    From Tieteen termipankki

    WIRILANDER, JUHANI: Rasitteesta maankäyttömääräyksenä. Suomalainen Lakimiesyhdistys 1979.