Oikeustiede:metsäsuunnittelu

  From Tieteen termipankki

  metsäsuunnittelu

  metsäsuunnittelu
  Definition eri tasoilla tehtävä metsien käyttöön liittyvä suunnittelu, jonka tavoitteena on kestävän metsätalouden edistäminen
  Explanation

  Yksityismetsien metsäsuunnittelujärjestelmä voidaan jaotella eri tasoihin. Ylimpänä on kansallinen metsäohjelma (KMO), jonka maa- ja metsätalousministeriö laatii yhteistyössä muiden ministeriöiden, metsäsektoria edustavien ja muiden tarpeellisten tahojen kanssa. Ohjelman tavoitteena on lisätä kansalaisten hyvinvointia hyödyntämällä metsiä monipuolisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

  Metsäkeskuksen alueyksiköt laativat kukin toiminta-alueelleen alueellisen metsäohjelman yhteistyössä alueen metsätaloutta edustavien ja muiden tarpeellisten tahojen kanssa. Ohjelma sisältää metsien kestävän hoidon ja käytön edistämiselle asetettavat yleiset tavoitteet, kestävän metsätalouden rahoitusta koskevassa lainsäädännössä tarkoitetuille toimenpiteille ja niiden rahoittamiselle asetettavat tavoitteet sekä alueen metsätalouden kehittämiselle asetettavat yleiset tavoitteet.

  Myös tilakohtaisesta metsäsuunnitelmasta säännellään metsälaissa (1093/1996), jossa sillä tarkoitetaan metsänomistajan yhden tai useamman metsäkiinteistön metsien puuvaroja ja tilaa, luontoarvoja sekä hoitoa ja käyttöä koskevaa ajantasaista suunnitelmaa. Tilakohtaisen metsäsuunnitelman laatiminen on metsänomistajille vapaaehtoista lukuun ottamatta yhteismetsiä, joita on pääsääntöisesti hoidettava ja käytettävä metsäsuunnitelman mukaan. Lisäksi ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen (174/2007) 117 §:n sekä kirkkojärjestyksen (1055/1993) 15 luvun 10 §:n mukaan seurakuntien metsiä tulee hoitaa vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti.

  Myös muilla suunnittelujärjestelmillä, kuten esimerkiksi kaavoituksella ja luonnonsuojelusuunnittelulla on usein vaikutusta metsäalueiden käyttöön, mutta niitä ei kuitenkaan lueta kuuluvaksi metsäsuunnittelujärjestelmään, jolla tarkoitetaan ensisijassa metsätalouden suunnittelua.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Kimmo Huttunen

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.9.2023: Oikeustiede:metsäsuunnittelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:metsäsuunnittelu.)