Oikeustiede:puutavaran mittaus

  From Tieteen termipankki

  puutavaran mittaus

  puutavaran mittaus
  Definition jalostamattoman puutavaran määrän, jakoperusteen ja laadun mittaamista
  Explanation

  Puutavaran mittausta koskevan lainsäädännön tarkoituksena on turvata jalostamattoman puutavaran mittauksessa käytettävien menetelmien, laitteiden toiminnan ja mittaustulosten luotettavuus. Puukauppaan liittyvää erityislainsäädäntöä ei ole juuri säädetty, ja puutavaran mittaukseen liittyvä laki sen nojalla annettavine asetuksineen on yksi harvoista poikkeuksista. Erityislain säätämisen taustalla on aina ollut heikomman osapuolen aseman turvaaminen puutavaran mittauksessa. Lisäksi puutavaran mittauslainsäädännön taustalla on muun muassa tavoite sujuvoittaa puukauppaa ja luoda puitteet mittauserimielisyyksien ratkaisuille.

  Puutavaran mittauksesta annetussa laissa säännellään muun muassa puutavaran mittaus- ja valvontaorganisaatioista, mittausmenetelmäryhmistä sekä mittausmenetelmistä ja laitteista, puutavaran mittauksesta, virallisesta mittauksesta, tehdasmittauksen valvontamittauksesta, hallinnollisista pakkokeinoista ja muutoksenhausta.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Kimmo Huttunen


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.9.2023: Oikeustiede:puutavaran mittaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:puutavaran mittaus.)