Oikeustiede:haastemies

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

haastemies

haastomies (vanhentunut)
haastemies
Definition virkamies, jonka tehtävänä on antaa tiedoksi tuomioistuimen tai yksityisen pyynnöstä tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksiä sekä haasteita, kutsuja, ilmoituksia ja muita asiakirjoja; myös em. tehtäviä hoitavien virkamiesten virkanimike
Explanation

Haastemiehiä ovat virkansa puolesta haastemiehen, haastemiehen esimiehen tai kihlakunnanulosottomiehen viran haltijat. Haastemiehet toimivat alioikeuksien yhteydessä ja heidän toimialueensa on kyseisen alioikeuden tuomiopiiri. Vastaavasti kihlakunnanulosottomiehen toimialue on kihlakunnan ulosottoviraston toimialue. (Ulosottotoimen 1.12.2020 voimaan tulevan organisaatiouudistuksen jälkeen ulosottoylitarkastajat ovat haastemiehiä virkansa puolesta.) Haastemies voi toimittaa tiedoksiantoja myös toimialueensa ulkopuolella.

Haastemies antaa asiakirjan tiedoksi haastettavalle, ellei tiedoksiantoa suoriteta postitse. Haastemies on oikeutettu selvittämään henkilöllisyyden tehtäväänsä suorittaessaan ja saamaan tarvittaessa poliisilta virka-apua.

Haastemieslaki (505/1986) on tullut voimaan 1.1.1987. Aikaisemmin haastemiehiä koskevat säännökset sisältyivät vuoden 1901 asetukseen haastomiehistä. Tuolloin maaseudulla haastomiehinä toimivat pääsääntöisesti lautamiehet ja kaupungeissa tuomioistuimen määräämät tehtävään sopivat ja halukkaat henkilöt.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Tapanila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:haastemies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:haastemies.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg