Oikeustiede:federatiiviset piirteet EU-rakenteessa

  Tieteen termipankista

  federatiiviset piirteet EU-rakenteessa

  federatiiviset piirteet EU-rakenteessa
  Määritelmä Euroopan unionin rakenteen uudistamisesta käydyssä keskustelussa on nähty tendenssi kehittää unionirakennetta liittovaltion suuntaan. Jo olemassa oleva toimivaltarakenne sisältää elementtejä, joita esiintyy aidoissa liittovaltiovaltiosäännöissä.
  Selite

  Euroopan unioni on ylivaltiollinen kansainvälinen järjestö, jolla on kansainvälisen oikeuden subjektin, toimijan, oikeusasema. Ylivaltiolliset piirteet muistuttavat eräiltä osin liittovaltiorakennetta. Muissa, niin ikään ylivaltiollista toimivaltaa omaavissa kansainvälisissä järjestöissä kuten Yhdistyneet kansakunnat (turvallisuusneuvoston sanktiovalta) ja Euroopan neuvosto (ylivaltiollinen tuomiovallan käyttö) käytettävä päätösvalta ei omaa federalistisia piirteitä.

  Federatiivisia piirteitä voidaan nähdä ensinnäkin EU:n tuomioistuimen tehtävissä: se valvoo ja sanktioi muun ohessa sitä, että jäsenvaltioiden valtiosääntöihin perustuvan toimivallan käyttö pysyy niissä toimivaltarajoissa, joita asettavat unionin perustamissopimukset. Unionin sekundaarinormien (asetukset, direktiivit ja päätökset) säätämis- ja päättämismenetelmä muistuttaa useilta osin liittovaltion parlamentin säädösvaltaa suhteessa osavaltioiden omaan säädösvaltaan. EU:n parlamentin oikeusaseman esikuvana on ollut liittovaltiorakenteissakin esiintyvä järjestelmä, jossa osavaltioiden asukkaat, jotka ovat samalla liittovaltion kansalaisia, valitsevat parlamentin jäsenet. Lissabonin sopimuksen välityksen sitovan oikeusvaikutuksen omaava EU:n perusoikeuskirja muistuttaa oikeusvaikutuksiltaan liittovaltioiden perusoikeusluetteloita.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Oikeustiede:federatiiviset piirteet EU-rakenteessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:federatiiviset piirteet EU-rakenteessa.)