Oikeustiede:Yhdistyneet kansakunnat

  Tieteen termipankista

  Yhdistyneet kansakunnat

  Yhdistyneet kansakunnat
  Määritelmä vuonna 1945 perustettu maailmanlaajuinen kansainvälinen järjestö, joka pyrkii edistämään rauhaa, turvallisuutta ja valtioiden välisiä ystävällisiä suhteita sekä yhteistyötä monilla eri aloilla, ml. ihmisoikeuksien alalla
  Selite Yhdistyneet kansakunnat (lyh. YK) on valtioiden välisellä sopimuksella perustettu maailmanjärjestö. Tässä sopimuksessa eli Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjassa valtiot sitoutuivat mm. noudattamaan järjestön päämääriä ja periaatteita, sopivat jäsenyyden ehdoista, perustivat järjestön toimielimet sekä hyväksyivät toimenpiteet ja menettelytavat järjestön päämäärien saavuttamiseksi ja sen suhteiden järjestämiseksi alueellisten järjestöjen kanssa. YK:n pääelimiä on kuusi: yleiskokous (ks. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous), turvallisuusneuvosto (ks. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto), talous ja sosiaalineuvosto, huoltohallintoneuvosto, kansainvälinen tuomioistuin ja pääsihteerin alainen kansainvälisistä virkamiehistä koostuva sihteeristö.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Pirkko Kourula, Erkki Kourula ja Tarja Långström

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Chesterman&al(toim.)2016, LeismaI(toim.)2009, Simma&al(toim.)2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Oikeustiede:Yhdistyneet kansakunnat. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Yhdistyneet kansakunnat.)