Oikeustiede:favor defensionis -periaate

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

favor defensionis -periaate

favor defensionis -periaate
Definition favor defensionis -periaate ilmenee rikosprosessissa heikomman osapuolen eli rikoksesta epäillyn tai syytetyn (ts. puolustuksen) suosimisena tietyissä tilanteissa
Explanation

Rikosprosessin peruslähtökohtana on kaikkien asianosaisen täydellinen tasa-arvoisuus. Kantajapuolella eli syyttäjällä ja asianomistajalla sekä vastaajalla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet ajaa omaa asiaansa. Tämä peruslähtökohta, jota myös kuvataan käsitteellä aseiden yhtäläisyys tai asemien yhtäläisyys tai equality of arms, on kirjattu myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaan.

Peruslähtökohdasta huolimatta on ilmeistä, että täydellistä tasapainoa ei voida saavuttaa käytännön rikosprosessissa. Rikoksesta epäilty tai syytetty ei ole vain asianosainen vaan käytännössä usein keskeinen tai keskeisin todistelukeino asiassa. Hänen lausumillaan on suuri merkitys sille, mitä asiassa pidetään totena. Lisäksi vastaaja ei pelkästään vastaa syytteeseen rikostunnusmerkistön mukaisen teon täyttymisestä, vaan hänen mielentilansa voi tulla tutkituksi mielentilatutkimuksessa. Hänen tietonsa ja tahtonsa tulee arvioiduksi tahallisuusarvostelussa. Rangaistuksen määräämisessä otetaan huomioon useita hänen henkilöönsä liittyviä olosuhteita.

Kantajapuolen vahvempi asema rikosprosessissa näkyy jo esitutkinnassa eli siinä, että virallinen syyttäjä saattaa kohdistaa epäiltyyn ja syytettyyn pakkokeinoja, joilla voidaan rajoittaa muun muassa epäillyn vapautta pidättämisen, vangitsemisen ja matkustuskiellon tapauksessa, yksityisyyttä televalvonnan yhteydessä ja varallisuusoikeuksia esimerkiksi takavarikon yhteydessä. Syyttäjällä on käytössään koko poliisin esitutkintakoneisto, kun taas vastaajalla on usein hyvin rajalliset mahdollisuudet hankkia näyttöä syyttömyytensä tueksi.

Oikeudenkäynnissä vastaajalla ei ole lievemmissä rikossyytteissä oikeutta julkiseen puolustukseen ja yleinen oikeusapu rajautuu vähävaraisiin. Vastaajalla ei ole aina mahdollisuutta saada sellaista puolustusta, joka vastaisi resursseiltaan ja asiantuntemukseltaan syyttäjän käytössä olevia voimavaroja.

Jonkinlaisena vastapainona kantajapuolen vahvemmalle asemalle on puolustukselle annettu eräitä etuuksia. Etuuksia on myös perusteltu vanhalla, yleisesti hyväksytyllä näkemyksellä, jonka mukaan kymmenen syyllisen vapauttaminen on pienempi paha kuin yhden syyttömän tuomitseminen.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari-Matti Nuutila

Related Concepts

Sources

JokelaA2008, s. 25-33 ja 378, TräskmanPO1998, Virolainen&Pölönen2004, s. 299-301 ja 400

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:favor defensionis -periaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:favor defensionis -periaate.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →