JokelaA2008

    Tieteen termipankista

    JOKELA, A.: Rikosprosessi. 4. uud. painos. Helsinki 2008.