Oikeustiede:tuomionpurku

  Tieteen termipankista

  tuomionpurku

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  tuomionpurku
  Määritelmä ylimääräinen muutoksenhakukeino, jolla on mahdollista saada tuomioistuimen lainvoimainen tuomio kumottua ja tarvittaessa asia käsiteltyä uudelleen
  Selite

  Tuomionpurkua eli lainvoimaisen tuomion purkamista voidaan käyttää tuomiossa olevien asiavirheiden korjaamiseksi, kun taas tuomiovirhekantelu kohdistuu menettelyllisiin virheisiin. Tuomionpurkua on kutsuttu myös restituutioksi.

  Tuomionpurun edellytykset ovat erilaiset riita- ja rikosasioissa. Rikostuomion purkamiseen syytetyn vahingoksi vaaditaan painavammat perusteet kuin syytetyn eduksi tapahtuvassa purkamisessa. Lisäksi laissa on erityissäännöksiä yhteisen rangaistuksen oikaisemisesta ja sen varalta, että ratkaisu koskee väärää henkilöä.

  Tuomion purkamista oikeusasioissa haetaan pääsääntöisesti korkeimmalta oikeudelta. Yksinkertaisissa ja selvissä asioissa purkua voidaan hakea kyseisen ratkaisun tehneeltä alemmalta tuomioistuimelta.

  Käytetyt lähteet: Oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 31 luvun 7–16 §
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Jokela

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  JokelaA2015, s. 807-819, LagerI1972

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.6.2024: Oikeustiede:tuomionpurku. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomionpurku.)