Oikeustiede:asunto-osake

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

asunto-osake

asunto-osake
Definition osake, joka tuottaa yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuden hallita asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä
Explanation

Asunto-osakeyhtiö omistaa tai hallitsee muulla oikeusperusteella rakennuksia ja maapohjaa ainesosineen ja tarpeistoineen. Asunto-osake tuottaa yhtiön osakerekisteriin merkitylle omistajalle oikeuksia ja velvollisuuksia. Oikeuksista keskeisin on oikeus pitää tiettyä huoneistoa hallussa ja käyttää siihen liittyviä yhtiön tiloja. Velvollisuuksista keskeisin on yhtiövastikkeen maksuvelvollisuus. Suomalainen asunto-osakeyhtiö on tehokas tapa järjestää kiinteistöjen ja rakennusten hallinnointia, kunnossapitoa ja vakuuskäyttöä. Suomessa asunto-osakeyhtiötä koskeva yleinen sääntely sisältyy asunto-osakeyhtiölakiin (1599/2009).

Asiakirjana asunto-osake on arvopaperi. Asunto-osakeyhtiön on asunto-osakeyhtiölain mukaan annettava osakkeenomistajalle varmuuspainettu osakekirja. Asunto-osake on maassamme sikäli huomionarvoinen ja merkittävä arvopaperi, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakeyhtiöiden osakkeiden siirryttyä arvo-osuusjärjestelmään ja yksityisten osakeyhtiöiden harvoin painaessa varsinaisia osakekirjoja, asunto-osakkeen muodostavat tärkeimmän ryhmän fyysisen osakekirjan muodossa markkinoilla liikkeessä olevista arvopapereista. Käynnissä on kuitenkin hanke myös asunto-osakkeiden sähköisestä rekisteröinnistä arvo-osuusjärjestelmässä.

Asunto-osakkeiden panttauksella on keskeinen merkitys luottoyhteiskuntamme vakuusjärjestelyissä.

Esineoikeudessa asunto-osakkeet luetaan irtaimeen omaisuuteen, vaikka osake tai osakkeet yhdessä oikeuttaisivatkin hallinnoimaan kiinteistöä kokonaan tai osaksi.

Asunto-osake liittyy laajemmin osakeyhtiön mahdollisuuteen strukturoida osakkeen ominaisuuksia. Pääsääntönä on, että osake tuottaa hallinnoimisoikeuksia ja varallisuuspitoisia oikeuksia, joista tärkeimpänä voidaan pitää oikeutta osallistua yhtiökokoukseen ja oikeutta osinkoon. Osakkeeseen liittyvät oikeudet voidaan kuitenkin rakentaa myös toisin. Osake voidaan rakentaa esimerkiksi tuottamaan omistajalleen oikeuden saada yhtiön tuottamia tuotteita tai palveluja maksutta tai edullisesti.

Mikäli huoneisto vuokrataan, asunto-osakkeen ominaisuuksista johtuen asunto-osakkeen omistajalla on oikeus saada vuokratuotto suoraan itselleen. Tavallisessa osakeyhtiössä ulkopuolisen yhtiön omaisuuden käytöstä maksamat korvaukset kuuluvat osakeyhtiölle, ei sen osakkeenomistajalle.

Asunto-osake viittaa ensisijaisesti asunto-osakeyhtiölakia soveltavan yhtiön osakkeeseen. Uusien asunto-osakeyhtiöiden, joiden yhtiöjärjestyksen mukainen tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi, on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia. Laki on tullut voimaan 1. heinäkuuta 2010.

Käytetyt lähteet: Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009)
Additional Information
Kirjoittaja: Jaakko Mikkilä

Related Concepts

Sources

Kuhanen&al2010, Kyläkallio&al2003

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.10.2021: Oikeustiede:asunto-osake. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asunto-osake.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →