Oikeustiede:osinko

From Tieteen termipankki

osinko

osinko
Definition osuus yhtiön tilikauden tai aiempien tilikausien aikana kertyneistä voitoista
Explanation

Osakeyhtiön varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille sen mukaan kuin osakeyhtiölaissa (624/2006) säädetään. Voitonjako (osinko) on yksi varojenjakotavoista. Osinko liittyy kiinteästi osakeyhtiön toiminnan tarkoitukseen, joka on voiton tuottamiseen osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Osinko on osuus yhtiön tilikauden tai aiempien tilikausien aikana kertyneistä voitoista. Osinkoa voidaan jakaa ainoastaan osakeyhtiön kertyneistä voittovaroista. Osinkoa voidaan jakaa rahana tai muun omaisuuden muodossa eli in natura. Osingon jakamisen edellytyksenä on, että jako läpäisee ns. tasetestin ja maksukykytestin, ja osingonjako perustuu aina viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen.

Vuotuinen osingonjako on yleisin tapa jakaa yhtiön varoja sen osakkeenomistajille. Yleensä osinko ilmaistaan euromääräisenä osuutena yhtä osaketta kohti tai varsinkin julkisesti noteerattujen osakeyhtiöiden osalta prosentuaalisena osuutena suhteessa yhtiön osakkeen senhetkiseen arvoon. Osinkoa voidaan jakaa useitakin kertoja tilikauden aikana. Yhtiökokous päättää osingonjaosta. Yhtiökokous saa kuitenkin päättää jakaa hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää enemmän vain, jos se on vähemmistöosinkosäännöksen tai yhtiöjärjestyksen mukaan siihen velvollinen.
Additional Information
Kirjoittaja: Janne Ruohonen

Related Concepts

Sources

Immonen&Nuolimaa2016, s. 184-186, Kyläkallio&al2016, s. 337-339, RuohonenJ2012, s. 32-33

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:osinko. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:osinko.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →