Oikeustiede:turvaamistoimet

  Tieteen termipankista

  turvaamistoimet

  turvaamistoimet
  Määritelmä siviiliprosessuaaliset oikeuskeinot, joilla voidaan väliaikaisesti, ennen lopullisen tuomion antamista turvata asianosaisen väittämää oikeutta
  Selite

  Riita-asian oikeudenkäynti saattaa kestää pitkään ennen lopullisen tuomion saamista. Tällöin saattaa olla vaarana, että asianosaisen vastapuoli esimerkiksi hävittää omaisuuttaan tai menettelee muuten asianosaisen oikeutta vaarantavalla tavalla. Tämän vuoksi tarvitaan turvaamistoimia, joihin asianosainen voi turvautua tarvittaessa jo ennen oikeudenkäyntiä oikeutensa suojaamiseksi. Turvaamistoimista päättää yleinen tuomioistuin ja ne panee täytäntöön ulosottomies. Turvaamistoimien myöntämisestä säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa ja täytäntöönpanosta ulosottokaaren 8 luvussa.

  Turvaamistoimia on kolmea tyyppiä: takavarikko saatavan turvaamiseksi, takavarikko ns. paremman oikeuden turvaamiseksi ja ns. yleinen turvaamistoimi muun oikeuden turvaamiseksi. Turvaamistoimen myöntäminen edellyttää, että hakija saattaa oikeutensa todennäköiseksi ja että tämä oikeus on vaarassa. Turvaamistoimiprosessi on erittäin kiireellinen ja siten summaarinen. Yllätyksellisyyden säilyttämiseksi turvaamistoimi voidaan antaa ensin väliaikaisena vastapuolta kuulematta. Turvaamistointa koskevasta lopullisesta päätöksestä voidaan hakea erikseen muutosta.

  Koska turvaamistoimen hakijan väittämää oikeutta ei vielä ole lopullisesti tutkittu, on tärkeää huolehtia toisaalta vastapuolen oikeusturvasta. Hakija onkin ankarassa vahingonkorvausvastuussa vastapuolta kohtaan, jos turvaamistoimi myöhemmin osoittautuu aiheettomaksi. Hakijan on asetettava ulosottomiehelle mahdollisen korvausvastuun turvaava vakuus ennen kuin turvaamistoimi voidaan panna täytäntöön. Lisäksi hakijan on pantava pääasiaa koskeva kanne tai muu menettely vireille viimeistään kuukauden kuluessa turvaamistoimipäätöksestä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Tatu Leppänen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:turvaamistoimet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:turvaamistoimet.)