Filosofia:nominalismi

  Tieteen termipankista

  nominalismi

  nominalismi
  Määritelmä
  1. metafyysinen kanta, jonka mukaan kaikki oliot ovat partikulaareja. Toisin sanoen ei ole olemassa universaaleja olioita
  2. matematiikanfilosofinen kanta, joka kieltää abstraktien matemaattisten olioiden (kuten luvut ja joukot) olemassaolon
  3. (erityisesti viimeaikaisessa angloamerikkalaisessa filosofiassa) metafyysinen kanta, joka kieltää muiden kuin yksilöolioiden ja niiden muodostamien joukkojen olemassaolon
  Selite

  Nominalismi on metafyysinen kanta, jonka mukaan on olemassa vain partikulaareja, mutta ei laji- tai ominaisuusuniversaaleja. Eräs muoto nominalismista on reismi, jonka mukaan on olemassa ainoastaan partikulaarisia yksilöolioita kuten yksittäiset ihmiset, kivet ja atomit. Eräät nominalistit sallivat yksilölioiden lisäksi partikulaariset ominaisuudet kuten jonkin tietyn ruusun punaisuus, mutta eivät yleistä punaisuutta. Eräiden nominalistien mukaan yksilöoliot eivät muodosta olioiden perustavaa kategoriaa. Esimerkiksi trooppiteoriat ovat nominalistisia metafyysisiä kantoja, joissa yksilöoliot analysoidaan troopeista rakentuvina kompleksisina olioina. Universaalien olemassaolo sen sijaan kielletään. Samalla lailla Johanna Seibtin prosessiontologia rakentaa kaikki oliot yhden kategorian partikulaarien, yleisten prosessien avulla ja on myös nominalistinen kategoriateoria kohdan 1 merkityksessä.

  Varhaisimpia nominalisteja olivat Rocellinus (1050-1124) ja Abelard (1079-1142), mutta varsinaisesti nominalimi yleistyi myöhäiskeskiajalla William Ockhamin (1287-1347) ja uudella ajalla Thomas Hobbesin (1588-1679), John Locken (1632-1704) ja David Humen (1711-76) vaikutuksesta.

  Termin "nominalismi" käytöt 2 ja 3 ovat lähtöisin W. V .O. Quinen vaikutusvaltaisesta kirjoituksestaan "On What There Is" (1948), jossa Quine kutsuu reismiä "nominalismiksi" ja katsoo hylkäävänsä nominalismin hyväksymällä joukkojen olemassaolon. Quine on kuitenkin nominalisti merkityksessä 1. Quinen ainoastaan yksilöoliot ja joukot hyväksyvää kohtuullisen jyrkkää nominalistista kantaa on myöhemmin ryhdytty kutsumaan "nominalismiksi". Erityisesti D. M. Armstrong (1978) on vaikutusvaltaisesti lisännyt tämän termin "nominalismi" käytön suosiota.

  Erikieliset vastineet

  nominalismenglanti (English)
  nominalismoespanja (español)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KorkmanYrjönsuuri1998, Hakkarainen&Keinänen2023, Quine1948, Armstrong1978

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Filosofia:nominalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:nominalismi.)