Filosofia:reismi

  Tieteen termipankista

  reismi

  reismi
  Määritelmä metafyysinen kanta, jonka mukaan on olemassa ainostaan partikulaarisia yksilöolioita (kuten kivet, ihmiset ja atomit)
  Selite Reismiä ovat kannattaneet puolalainen Tadeusz Kotarbiński sekä yhdysvaltalaiset Nelson Goodman ja V. W. O. Quine kirjoituksessaan "Steps Towards Constructive Nominalism". Sitä voidaan pitää jyrkän nominalismin muotona, koska reismi kieltää sekä joukkojen että partikulaaristen ominaisuuksien tai trooppien olemassaolon. Historiallisesti reismillä on ollut melko vähän kannatusta.

  Erikieliset vastineet

  reismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hakkarainen&Keinänen2023, Woleński 2020

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.4.2024: Filosofia:reismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:reismi.)