Filosofia:Ockhamin partaveitsi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Ockhamin partaveitsi | Occamin partaveitsi

Ockhamin partaveitsi
Occamin partaveitsi
Definition periaate, jonka mukaan olioita ei tulisi monistaa tarpeettomasti
Explanation Wilhelm Ockhamin (tai Occamilaisen) (1285-1349) mukaan nimetty periaate liittyy yksinkertaisuuden vaatimukseen. Sen mukaan filosofisten ja tieteellisten teorioiden tulisi olettaa mahdollisimman harvojen oliotyyppien olemassaolo. Periaatteen toinen muotoilu on laajempi: jos kaksi kilpailevaa teoriaa pystyy selittämään jonkin ilmiön osuvasti, yksinkertaisempi niistä tulee asettaa etusijalle. Siten Ockhamin periaate tunnetaan myös säästäväisyyden periaatteena. Yksinkertaisempi teoria ei kuitenkaan saisi olla vähemmän kattava, vaan sen tulisi selittää kaikki asiaankuuluvat ilmiöt. Ockham itse muotoili periaatteen monin eri tavoin, mutta on selvää että sen julkilausumaton ehto on ceteris paribus-argumentti - yksinkertaisempaa selitystä ei tule asettaa etusijalle monimutkaisempaan verrattuna, jos se on vähemmän kattava tai huonommassa sopusoinnussa muiden hyväksyttyjen teorioiden kanssa.
Ockhamin paraveitselle on lukemattomia eri käyttötapoja filosofiassa. Se on pikemminkin metodinen työväline kuin metafyysinen periaate, ja on ensiarvoisen tärkeä esimerkiksi tieteenfilosofiassa. Tosin eräät filosofit ovat käyttäneet sitä myös metafyysisenä perusteena - esimerkiksi behavioristien mukaan kielemme ja käyttäytymisemme voidaan selittää turvautumatta ensimmäisen persoonan kuvauksiin subjektiivisista mentaalisista tiloista eli siitä miltä ajatukset, tunteet, intentiot ja tuntemukset tuntuvat tai näyttävät niistä, jotka niitä kokevat. Väite on kuitenkin vaikeasti hyväksyttävä jo arkikokemuksen mukaan. Maltillisemman kannan mukaan se, miltä asiat meille näyttävät ja tuntuvat, on pelkkä sivutuote (epifenomeeni) fysikaalisista prosesseista, jotka saavat meidät toimimaan. Tässä Ockhamin partaveistä ei käytetä kiistämään subjektiivisten tilojen olemassaolo vaan erottamaan ne, jotka kuuluvat selittämiseen, ja ne, jotka eivät kuulu.

Equivalents

Ockham's razorenglanti

Related Concepts

Sources

BagginiJFoslP2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2022: Filosofia:Ockhamin partaveitsi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:Ockhamin partaveitsi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →