Filosofia:universaali

  Tieteen termipankista

  universaali

  universaali
  Määritelmä olio, joka voi toistua määrättömästi. Esimerkiksi laji, joilla voi olla useita eri instansseja tai ominaisuus, joka voi olla usealla eri oliolla
  Selite

  Universaalit voivat olla lajeja (kuten hevonen tai elektroni), joilla voi olla useita yksilöolioita instansseinaan. Ne voivat olla myös ominaisuuksia (kuten punaisuus) tai relaatioita (kuten yläpuolella oleminen), jotka voivat olla usealla eri yksilöoliolla. Joidenkin nykymetafyysikkojen (kuten E.J. Lowe) mukaan universaalit ovat ei-ajallis-avaruudellisia eli "abstrakteja" olioita. Jotkin metafyysikot (kuten David Armstrong) ovat puolustaneet ajatusta, jonka mukaan myös universaalit ovat ajallis-avaruudellisia eli konkreettisia olioita. Tällöin niillä voi olla useita eri avaruudellisia sijainteja jollain ajanhetkellä - esimerkiksi punaisuus voi olla monessa eri paikassa, koska se on monen eri paikkaan sijoittuneen yksilöolion ominaisuus.

  Kysymys siitä, onko universaaleja lainkaan olemassa, on ollut yksi ontologian tai metafysiikan keskeisistä ongelmista aina esisokraatikoista lähtien. Kysymys on siis siitä miten ymmärrys tavoittaa maailmaan yhtenäisyyttä luovat piirteet, jotka ovat yhteisiä eri partikulaarisille yksilöolioille. Miten voin esimerkiksi ajatella kaikkia maailmassa olevia yksittäisiä tuoleja kun ole nähnyt niistä vain murto-osan? Platonin vastaus kysymykseen oli ideaoppi. Ymmärrykseni avulla voin tavoittaa aistittavan maailman pohjana olevan ideoiden todellisuuden, joka sisältää jonkinlaiset perusmallit esimerkiksi tuoleille ja pöydille. Vertaamalla näihin perusmalleihin voin tietää, mikä aistittu olio on tuoli ja mikä pöytä. Aristoteleen mukaan ymmärrys tavoittaa maailmaan itseensä kuuluvat partikulaarisissa olioissa läsnä olevat yleiset piirteet. Kun esimerkiksi havaitsen yksittäisen tuoli, ymmärrykseni abstrahoi tämän partikulaarisen olion olemuksen. Tämän jälkeen voin tunnistaa tuoleiksi sellaiset oliot, joilla on tämä sama olemus. Nämä kaksi klassista päänäkemystä johtivat suuntauksiin, joissa määritellän universaalien ontologinen asema ja syntyi ns. universaalikiista keskiajalla. Siten niiden olemassaolon kieltävää kantaa kutsutaan nominalismiksi, ja ne hyväksyvää näkemystä universaali-realismiksi.

  Logiikassa universaalilauseet väittävät, että jokin asiantila koskee kaikkia mahdollisia tapauksia (vastakohtana vain yhtä partikulaaria koskeva väite).
  Lisätiedot kr. katholou (kata-kuuluminen johonkin + holou-kokonaisuus)

  Erikieliset vastineet

  universalenglanti (English)
  universelranska (français)
  universalbegreppruotsi (svenska)
  universalsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  RaatikainenP1997, KorkmanYrjönsuuri1998, BunninNYuJ2004, KeinänenJVadenT2011, Hakkarainen&Keinänen2023, Lowe2006

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Filosofia:universaali. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:universaali.)