Filosofia:universaali

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

universaali | yleiskäsite

universaali
yleiskäsite
Definition
1. abstrakti olio, joka voi toistua määrättömästi ja olla esimerkiksi laatu tai ominaisuus
2. useampaan yksilöön sopivan yleistermin nimeämä tai olio
Explanation Universaalit eli yleiskäsitteet ilmaisevat abstrakteja ominaisuuksia, jotka koskevat monia yksittäisiä olioita, esimerkkinä oikeudenmukaisuus, kauneus, viisaus ja hyvyys. Universaalit voivat koskea myös muotoa tai luokkaa.
Kysymys siitä, onko universaaleja lainkaan olemassa, on ollut yksi ontologian tai metafysiikan keskeisistä ongelmista aina esisokraatikoista lähtien. Kysymys on siis siitä miten ymmärrys tavoittaa maailmaan yhtenäisyyttä luovat piirteet, jotka ovat yhteisiä eri partikulaarisille yksilöolioille. Miten voin esimerkiksi ajatella kaikkia maailmassa olevia yksittäisiä tuoleja kun ole nähnyt niistä vain murto-osan?
Platonin vastaus kysymykseen oli ideaoppi. Ymmärrykseni avulla voin tavoittaa aistittavan maailman pohjana olevan ideoiden todellisuuden, joka sisältää jonkinlaiset perusmallit esimerkiksi tuoleille ja pöydille. Vertaamalla näihin perusmalleihin voin tietää, mikä aistittu olio on tuoli ja mikä pöytä. Aristoteleen mukaan ymmärrys tavoittaa maailmaan itseensä kuuluvat partikulaarisissa olioissa läsnä olevat yleiset piirteet. Kun esimerkiksi havaitsen yksittäisen tuoli, ymmärrykseni abstrahoi tämän partikulaarisen olion olemuksen. Tämän jälkeen voin tunnistaa tuoleiksi sellaiset oliot, joilla on tämä sama olemus.
Nämä kaksi klassista päänäkemystä johtivat suuntauksiin, joissa määritellän universaalien ontologinen asema ja syntyi ns. universaalikiista keskiajalla. Siten niiden olemassaolon kieltävää kantaa kutsutaan nominalismiksi, ja ne hyväksyvää näkemystä (universaali-) realismiksi tai platonismiksi. Lisäksi on konseptualismi, jonka mukaan yleiskäsitteet ovat olemassa vain ihmisten mielessä, mutta abstraktit käsitteet ovat välttämättömiä tiedon edellytyksiä. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) esitti teoksessaan Philosophical Investigations (1953) teorian perheyhtäläisyydestä, jossa käsitteet muodostavat monimutkaisua verkostoja jotka ovat sukua toisilleen, mutta joissa ominaisuudet eivät tarkkaan ottaen koske kaikkia luokan jäseniä.
Logiikassa universaalilauseet väittävät, että jokin asiantila koskee kaikkia mahdollisia tapauksia (vastakohtana vain yhtä partikulaaria koskeva väite).
Additional Information kr. katholou (kata-kuuluminen johonkin + holou-kokonaisuus)

Equivalents

universalenglanti
universelranska
universalbegreppruotsi
universalsaksa

Related Concepts

Sources

RaatikainenP1997, KorkmanYrjönsuuri1998, BunninNYuJ2004, KeinänenJVadenT2011, SaarinenE1994

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.10.2021: Filosofia:universaali. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:universaali.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →