Filosofia:modus

  Tieteen termipankista

  modus

  modus
  Määritelmä
  1. jonkin tietyn substanssin partikulaarinen ominaisuus
  2. olemisen tapa tai esiintymismuoto
  Selite

  Ensimmäisessä merkityksessä modukset ovat yksilöolioiden partikulaarisia ominaisuuksia kuten jonkin tietyn ruusun punaisuus tai jonkin tietyn kiven massa. Modus ilmentää tapaa, jolla jokin tietty yksilöolio on ja sen olemassaolo riippuu juuri jonkin tietyn yksilöolion (sen olion, jota se luonnehtii) olemassaolosta. Jos jollain toisella kivellä on "sama massa" kuin edellä mainitulla kivellä, sillä on toinen, ensimmäisen kanssa täsmällleen samanlainen modus.

  Nykymetafysiikassa moduksia ovat kannattaneet monet yksilöolioita perustavina olioina pitävät metafyysikot kuten uus-aristoteelikot E. J. Lowe ja Brian Ellis sekä nominalistit John Heil ja C. B. Martin. Moduksia kannatettiin myös laajalti varhaismodernissa nominalistisessa metafysiikassa. Esimerkiksi John Locke oletti substanssien lisäksi niitä karakterisoivia moduksia.

  Erikieliset vastineet

  modeenglanti (English)
  moduslatina (Latina)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Lowe2006, Juti2019

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.2.2024: Filosofia:modus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:modus.)