Filosofia:partikulaari

  Tieteen termipankista

  partikulaari

  partikulaari
  Määritelmä metafysiikassa ainutkertainen olio
  Selite Partikulaarit ovat olioita jotka eivät voi toistua. Esimerkkejä partikulaareista ovat ajallis-avaruudelliset yksilöoliot tämä tietty kivi tai Valko-hevonen, mutta myös abstraktit oliot kuten propositiot ja joukot. Partikulaareilla ei voi olla instansseja kuten universaaleilla esim. laji hevonen, jonka instansseja ovat yksittäiset partikulaariset hevoset (Aatu, Valko, jne.) tai ominaisuus punainen, joka on monen eri punaisen olion ominaisuus.

  Erikieliset vastineet

  particularenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  RaatikainenP1997, Hakkarainen&Keinänen2023

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Filosofia:partikulaari. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:partikulaari.)