Hakkarainen&Keinänen2023

    Tieteen termipankista

    Jani Hakkarainen & Markku Keinänen: Formal Ontology. Cambridge University Press. Cambridge, UK 2023. DOI: 10.1017/9781009070126.