Filosofia:abstrakti

  Tieteen termipankista

  abstrakti

  abstrakti
  Määritelmä
  1. ajatuksellinen tai käsitteellinen
  2. metafysiikassa: ei-ajallis-avaruudellinen
  3. ajallis-avaruudellisuudesta abstrahoimalla erotettu
  Selite Yleisessä mielessä abstrakti merkitsee asiayhteydestä erotettua, käsitteellistä tai epähavainnollista vastakohtana kouriintuntuvalle ja käsinkosketeltavalle. Metafysiikassa termi merkitsee yleensä ei-ajallis-avaruudellista (kuten luvut, joukot tai joidenkin käsitysten mukaan universaalit). Abstrakti voi tarkoittaa myös ajallis-avaruudellisesta sijainnista abstrahoitua.

  Erikieliset vastineet

  abstractenglanti (English)
  abstractoespanja (español)
  abstraitranska (français)
  abstraktruotsi (svenska)
  abstraktsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Juti2001, SalonenT2007, KeinänenJVadenT2011a

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.4.2024: Filosofia:abstrakti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:abstrakti.)