Filosofia:trooppiteoria

  Tieteen termipankista

  trooppiteoria

  trooppiteoria
  Määritelmä ontologinen kategoriateoria, jonka mukaan maailma rakentuu yksinkertaisista partikulaarisista luonnoista eli troopeista
  Selite Esimerkkejä troopeista ovat partikulaarinen eli ainutkertainen punaisuus, yksikilogrammaisuus tai negatiivinen yksikkövaraus jossain aika-avaruuden paikassa. Yhdysvaltalainen D. C. Williams toi termin "trooppi" metafysiikkaan. "Trooppi" on tarkoitettu käännökseksi tai muunnokseksi (kreik. tropos) George Santayanan olettamista esiintymien olemuksista (essences of occurrences), ne ovat olemusten esiintymiä (occurrences of essences). WIlliamsin mukaan troopit ovat "abstrakteja" siinä mielessä, että täsmälleen samassa paikassa voi olla useita eri trooppeja. Konkreettiset yksilöoliot ovat täsmälleen samaan paikkaan sijoittuneiden trooppien kimppuja. Yhdessä paikassa voi näin olla ainoastaan yksi yksilöolio.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KeinänenM2018, Hakkarainen&Keinänen2023

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.4.2024: Filosofia:trooppiteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:trooppiteoria.)