Oikeustiede:Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja

  Tieteen termipankista

  Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja

  Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja
  Määritelmä monenkeskinen valtiosopimus, jolla Yhdistyneet kansakunnat (YK) on perustettu ja jossa on sovittu YK:n päämääristä, toimintaperiaatteista, toimielimistä ja alajärjestöistä
  Selite

  Peruskirja antaa sopimuspuolille tiettyjä oikeuksia ja asettaa tiettyjä velvollisuuksia. Peruskirja sisältää lisäksi määräyksiä ei-jäsenten asemasta kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, vaikka valtiosopimukset eivät yleisen valtiosopimusoikeuden mukaan sido niitä valtioita, jotka eivät ole sopimuksen osapuolia. Maailmanjärjestö ei myöskään voi puuttua valtioiden sisäisiin asioihin muutoin kuin peruskirjassa määritellyn toimivaltansa puitteissa. YK on valtioiden väliseen yhteistyöhön perustuva kollektiivinen turvallisuusjärjestelmä (ks. kollektiivinen turvallisuus).

  YK:n peruskirja allekirjoitettiin 26. kesäkuuta 1945 San Franciscossa. Kysymyksessä on asiakirja, joka yhtäältä pohjautuu menneeseen ja toisaalta sisältää pitkälle meneviä visioita tulevaisuuteen. Sen hyväksyminen osui suureen kansainväliseen murroskohtaan.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Erkki Kourula ja Tarja Långström

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Chesterman&al(toim.)2016, LeismaI(toim.)2009, Simma&al(toim.)2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Oikeustiede:Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja.)