Oikeustiede:Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja
Definition monenkeskinen valtiosopimus, jolla Yhdistyneet kansakunnat (YK) on perustettu ja jossa on sovittu YK:n päämääristä, toimintaperiaatteista, toimielimistä ja alajärjestöistä
Explanation

Peruskirja antaa sopimuspuolille tiettyjä oikeuksia ja asettaa tiettyjä velvollisuuksia. Peruskirja sisältää lisäksi määräyksiä ei-jäsenten asemasta kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, vaikka valtiosopimukset eivät yleisen valtiosopimusoikeuden mukaan sido niitä valtioita, jotka eivät ole sopimuksen osapuolia. Maailmanjärjestö ei myöskään voi puuttua valtioiden sisäisiin asioihin muutoin kuin peruskirjassa määritellyn toimivaltansa puitteissa. YK on valtioiden väliseen yhteistyöhön perustuva kollektiivinen turvallisuusjärjestelmä (ks. kollektiivinen turvallisuus).

YK:n peruskirja allekirjoitettiin 26. kesäkuuta 1945 San Franciscossa. Kysymyksessä on asiakirja, joka yhtäältä pohjautuu menneeseen ja toisaalta sisältää pitkälle meneviä visioita tulevaisuuteen. Sen hyväksyminen osui suureen kansainväliseen murroskohtaan.
Additional Information
Kirjoittajat: Erkki Kourula ja Tarja Långström

Related Concepts

Sources

Chesterman&al(toim.)2016, LeismaI(toim.)2009, Simma&al(toim.)2012

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.7.2021: Oikeustiede:Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →