Oikeustiede:Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto

  Tieteen termipankista

  Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto

  Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto
  Määritelmä Yhdistyneiden kansakuntien 15-jäseninen toimielin, jolla on ensisijainen vastuu kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä. Sillä on toimivaltaa erityisesti riitojen rauhanomaisen selvittelyn suhteen ja sen tulee toimia silloin, kun rauhaa on rikottu tai sillä on uhattu tai on tapahtunut hyökkäysteko.
  Selite Riitojen ratkaisemisen ja rauhantilan säilyttämisen neuvostolla on toimivaltuuksia useissa muissakin suhteissa. Tämä koskee alueellisia järjestöjä ja järjestelyitä, YK:n jäseneksi ottamista, jäsenoikeuksien pidättämistä, jäsenyydestä erottamista, peruskirjan muuttamista sekä Kansainvälisen tuomioistuimen ja sotarikostuomioistuinten jäsenten valintaa.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Erkki Kourula ja Tarja Långström

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Chesterman&al(toim.)2016, LeismaI(toim.)2009, Simma&al(toim.)2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 1.12.2023: Oikeustiede:Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto.)