Oikeustiede:kollektiivinen turvallisuus

  Tieteen termipankista

  kollektiivinen turvallisuus

  kollektiivinen turvallisuus
  Määritelmä kansainvälisellä tasolla, yleensä kansainvälisellä sopimuksella perustettu järjestelmä, jossa jäsenet sitoutuvat kollektiiviseen vastuuseen, jos jotakin sen jäsentä kohtaan käytetään voimaa tai uhataan sillä
  Selite

  Maailmansotien välisenä aikana Kansainliitossa kehitettiin kollektiivisen turvallisuuden järjestelmä, joka kuitenkin osoittautui tehottomaksi. Nykyisin tärkein yleiskansainvälinen järjestelmä valtioiden turvallisuuden takaamiseksi pohjautuu Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan. Sen perustana on Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston VII luvun mukainen toimivalta rauhan rikkoutumisen uhan, rauhan rikkomisen tai hyökkäysteon tilanteessa.

  Kollektiivisia turvallisuusjärjestelmiä esiintyy myös alueellisella tasolla. Sellaisia ovat Amerikan valtioiden järjestö, Arabiliiga ja Afrikan yhtenäisyysjärjestö sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ). Näissä järjestöjen turvallisuusjärjestelmissä on joitakin samoja piirteitä kuin YK:n järjestelmässä.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Erkki Kourula ja Tarja Långström

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KoskenniemiM1994, Chesterman&al(toim.)2016, Simma&al(toim.)2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:kollektiivinen turvallisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kollektiivinen turvallisuus.)