Oikeustiede:ylikansallinen konstituutio

From Tieteen termipankki

ylikansallinen konstituutio

ylikansallinen konstituutio
Definition viittaa valtiosääntöoikeudellisessa ja politologisessa kirjallisuudessa (valtio-opissa) yleensä Euroopan unionin perustamissopimuksiin ja spesifimmin ns. Euroopan unionin perustuslakiin l. perustuslailliseen sopimukseen
Explanation

Euroopan unionin oikeusjärjestystä luonnehditaan ylikansalliseksi tai ylivaltiolliseksi: sen nojalla yksittäinen suvereeni l. täysivaltainen jäsenvaltio voidaan järjestöpäätöksin velvoittaa omaksumaan oikeussääntöjä (asetukset, direktiivit ja päätökset, EU-normeina), minkä ohessa Euroopan unionin tuomioistuin voi määrätä jäsenvaltion maksettavaksi rangaistuksen luonteisia maksuja jäsenvaltion rikkoessa perustamissopimusvelvoitteitaan. Lisäksi tuomioistuimen ennakkopäätökset (ennakkoratkaisujärjestelmä) ovat jäsenvaltioiden tuomioistuimia sitovia, ja ylimmät kansalliset tuomioistuimet ovat velvollisia pyytämään ennakkopäätöksen perussopimusten tulkinnasta sekä unionin toimielimen tai laitoksen säädöksen pätevyydestä ja tulkinnasta.

Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksin EY/EU-rakenteen kehitystä vietiin kohti konstituutiota, ja alan kirjallisuudessa ja EU-tuomioistuimen päätöksissä irrottauduttiin näkemyksestä, jonka mukaan kysymyksessä olisi perinteinen kansainvälinen hallitusten välinen, kansainvälisen oikeuden nojalla arvioitava järjestö. Toisessa vaiheessa Euroopan unioni yritti formalisoida ylivaltiollisen luonteensa eli vahvistaa jonkinlaisen konstituution tai perustuslain ns. perustuslaillisella sopimuksella.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 13.8.2022: Oikeustiede:ylikansallinen konstituutio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ylikansallinen konstituutio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg