Oikeustiede:vesistön pilaamiskielto

From Tieteen termipankki

vesistön pilaamiskielto

vesistön pilaamiskielto
Definition Vesistön pilaamiskielto on vanhastaan ollut vesilupaharkinnassa toiminnan sallittavuutta määrittävä kriteeri. Nykyisin se on osa kattavaa ympäristön pilaamisen rajoitussääntelyä.
Explanation Ennen vuoden 2000 kokonaisvaltaista ympäristönsuojelulainsäädäntöä vesien pilaamista koskeva sääntely sisältyi vesilainsäädäntöön, missä erilaisten hankkeiden luvantarpeen määrityksessä käytettiin kolmea vaikutuskynnystä: vesistön sulkemiskielto, vesistön muuttamiskielto ja vesistön pilaamiskielto. Lisäksi pohjavesien osalta oli vastaavasti pohjaveden muuttamiskielto ja pohjaveden pilaamiskielto. Kieltokynnysten avulla oli mahdollista tapauskohtaisesti ottaa paremmin huomioon vesimuodostuman sietokyky (resipienttiperiaate) kuin jos luvantarve olisi määräytynyt pelkästään teknisten hankeluetteloiden tai päästöarvojen avulla. Tämä systemaattinen ajattelutapa on säilynyt vesien osalta Suomen ympäristölupasääntelyssä, kun pilaavan toiminnan sääntely nykyisin kattaa ympäristön kaikki elementit, sillä luvanvaraisten hankkeita koskevien luetteloiden ohella vesistön pilaamiskiellon osoittama vaikutuskynnys on edelleen itsenäinen, täydentävä luvantarveperuste. Vesistön ja pohjaveden muuttamiskielloista sekä vesistön sulkemiskiellosta säädetään edelleen vesilaissa.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE1976, HolloE2014, PietiläJ1973

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesistön pilaamiskielto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesistön pilaamiskielto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →