Oikeustiede:vesistön muuttamiskielto

From Tieteen termipankki

muuttamiskielto

muuttamiskielto
Definition vesien monikäyttöisyyttä turvaava oikeudellinen ohjausjärjestelmä, jolla määritetään vesilain (587/2011 VL) mukaisen luvan tarvetta
Explanation

Vesilain järjestelmässä muuttamiskiellolla tarkoitetaan yhdessä vesistön sulkemiskiellon kanssa vesienkäyttöön liittyvien hankkeiden vesilain mukaisen luvan (vesilupa) tarpeen sääntelyä. VL 3:2:n perusteella muuttamiskielto muodostuu kolmesta osatekijästä: vesitaloushankkeesta, sen ympäristöä muuttavasta vaikutuksesta ja muutoksen haitallisuudesta suhteessa pykälässä lueteltuihin yleisiin tai yksityisiin etuihin. Osa vesitaloushankkeista edellyttää VL 3:3:n nojalla aina vesilupaa.

Muuttamiskiellon piiriin kuuluvat vesitaloushankkeet ja niiden ympäristövaikutukset voivat olla monenlaisia. Vesitaloushanke määritellään VL 1:3:ssä siten, että sillä tarkoitetaan vesi- tai maa-alueella toteutettavaa toimenpidettä tai rakennelman käyttämistä, joka voi vaikuttaa pinta- tai pohjaveteen, vesiympäristöön, vesitalouteen tai vesialueen käyttöön. Hankkeen ympäristöä muuttavat vaikutukset voivat kohdistua vesistön asemaan, syvyyteen tai virtaamaan, rantaan tai vesiympäristöön tai pohjaveden laatuun tai määrään. Muuttamiskiellolla suojellaan laajaa joukkoa yleisiä ja yksityisiä etuja, mutta jos edunmenetys aiheutuu vain yksityiselle edulle ja edunhaltija on antanut kirjallisen suostumuksen hankkeeseen, ei hankkeelle tarvita vesilupaa (VL 3:2).

Käytännössä muut kuin verraten pienet ja vaikutuksiltaan vähäiset vesitaloushankkeet edellyttävät vesilupaa. Luvan myöntämisen edellytyksistä säädetään vesilaissa erikseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Belinskij

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesistön muuttamiskielto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesistön muuttamiskielto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →