Oikeustiede:vesioikeus (tuomioistuin)

  From Tieteen termipankki

  vesioikeus
  tuomioistuin

  vesioikeus
  Definition vesiasioita käsittelevä erityistuomioistuin 1.4.1962–28.2.2000
  Explanation

  Vesioikeudet perustettiin vesilailla 264/1961, joka tuli voimaan 1.4.1962. Kolme vesioikeutta (Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen vesioikeus) toimi kukin itsenäisenä tuomioistuimena.

  Vesioikeudet käsittelivät pääasiassa vesilain mukaisia lupahakemuksia. Lisäksi ne käsittelivät muun muassa hallintopakkoasioita, (jota aiemmin nimitettiin virka-avuksi), riita-asioita ja rikosasioita.

  Aluksi vesioikeuksissa toimivat ratkaisijoina vesioikeustuomarit ja rakennustekniikan diplomi-insinöörit, mutta vesilain uudistuksesta 1987 lähtien luonnontieteen asiantuntemusta vahvistettiin perustamalla myös vesioikeuslimnologin virkoja.

  Ympäristönsuojelulainsäädännön laajan uudistuksen tullessa voimaan 1.3.2000 vesioikeuksien toimivalta siirtyi ympäristölupavirastoille, riita- ja rikosasioiden osalta kuitenkin yleisille tuomioistuimille. Ympäristölupavirastojen toimivalta siirtyi aluehallintouudistuksessa 1.1.2010 edelleen aluehallintovirastoille.

  Vesioikeudella tarkoitetaan myös oikeudenalaa, joka käsittelee vesiin liittyviä asioita.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Sinikka Pärnänen

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:vesioikeus (tuomioistuin). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesioikeus (tuomioistuin).)