Oikeustiede:valtiosääntöpluralismi

  Tieteen termipankista

  valtiosääntöpluralismi

  valtiosääntöpluralismi
  Määritelmä Eurooppalaiseen integraatioon liittyvä termi, jolla viitataan eurooppalaisten ylikansallisten järjestelmien, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja EU-oikeuden suoriin oikeusvaikutuksiin kansallisiin valtiosääntöjärjestelmiin ja niiden ohi oikeusjärjestyksiin. Pluralismi viittaa tällöin näiden ulkoisten tekijöiden tasaveroiseen asemaan valtiosäännön kanssa.
  Selite

  Euroopan ihmisoikeussopimuksen ihmisoikeusartiklojen ja Ihmisoikeustuomioistuimen päätösten sekä niiden noudattamisen valvontajärjestelmän (ministerikomitea) välityksin kansallinen oikeusjärjestys kehittyy toisaalta kansallisin säädösmuutoksin, mutta Suomessa sovellettavan ns. dualististen järjestelmän ohittavalla tavalla ja toisaalta myös siten että tuomioistuimet ja hallintoviranomaiset käyttävät oikeuslähteinään sekä ihmisoikeusartikloja että tuomioistuimen ennakkopäätöksiä.

  Ns. sekundaari EU-oikeus (mm. asetukset, direktiivit ja päätökset) omaavat ns. etusijan suhteessa kansalliseen oikeusjärjestykseen ohittaen perustuslaissa säädetyn dualistisen järjestelmän. Lisäksi useiden muiden EU-oikeudellisten periaatteen ja sääntelyiden (mm. ns. preliminary rulings-järjestelmä ja suora sovellettavuus) muuntavat kansallisen oikeusjärjestyksen sisältöä tavoilla, joita ei valtiosäännössä määritellä.

  Pääasiassa em. seikoista johtuu, ettei Suomen valtiosääntö yksinään enää täysimääräisesti kuvaa eikä sääntele oikeusjärjestykseen vaikuttavia seikkoja.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Erikieliset vastineet

  constitutional pluralism (luo nimityssivu)englanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BarberNB2011, Pajuoja&Pölönen2011

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Oikeustiede:valtiosääntöpluralismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiosääntöpluralismi.)