Oikeustiede:vaalikelpoisuus (kunnallishallinto)

From Tieteen termipankki

vaalikelpoisuus (kunnallishallinto)

vaalikelpoisuus (kunnallishallinto) (luo nimityssivu)
Definition kelpoisuus olla ehdokkaana vaaleissa
Explanation Yleisellä vaalikelpoisuudella tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet voidaan valita kunnan luottamustoimeen. Kunnallisvaaleissa vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu, jonka kotikunta kyseinen kunta on ja joka ei ole vajaavaltainen. Lisäksi kuntalaissa (365/1995) on säädetty toimielinkohtaisista vaalikelpoisuuden rajoituksista. Esimerkiksi valtuustoon ei voi tulla valituksi kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä, tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön johtohenkilö. Kunnanhallitukseen ja lautakuntaan vaalikelpoisuus on vielä tiukemmin rajoitettu. Esimerkiksi kunnanhallitukseen ei voi tulla valituksi kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta, eikä lautakuntaan kyseisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö.
Additional Information
Kirjoittaja: Heikki Harjula

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:vaalikelpoisuus (kunnallishallinto). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vaalikelpoisuus (kunnallishallinto).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg