Oikeustiede:sananvapaus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

sananvapaus

sananvapaus
Definition oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä
Explanation Sananvapaudella voidaan tarkoittaa ainakin kahta asiaa. Sillä voidaan ymmärtää sitä valtiosääntöoikeudellista (perusoikeus)käsitettä, joka Suomessa on ilmaistu perustuslain 12 §:ssä, tai eräänlaista oikeudellisesta sääntelystä irrallista yhteiskunnallista perusarvoa. Tällaisen perusarvon täsmällinen sisällön määrittely ei ole mahdollista. Käsitykset siitä, mitä sananvapaus arvona tarkoittaa, ovat vaihdelleet eri aikoina ja erilaisissa yhteiskunnallisissa ympäristöissä. Sananvapaudella arvona ei ole pysyvää "oikeaa" sisältöä.

Myös perusoikeutena sananvapaus on tulkinnanvarainen. Suppeimmillaan sillä voidaan ymmärtää ilmaisuvapautta, eli oikeutta eri tavoin lähettää sanomia ja viestejä. Tällaisena käsitteenä sananvapauden kanssa ovat ristiriidassa sensuuri ja lupajärjestelmät, joiden avulla voidaan ennakolta vaikuttaa viestin sisältöön.

Sananvapauden rinnastaminen ilmaisuvapauteen jättää käsitteen kapea-alaiseksi. Ilmaisuvapauden merkitys on vähäinen, ellei viestillä ole vastaanottajia. Sananvapauden voidaan katsoa edellyttävän vapaata informaatioprosessia, jossa on sanoman lähettämisen vapaus, vapaat (ja vapaasti valittavat) välityskanavat sekä sanoman vastaanottamisen vapaus. Tällainen laaja sananvapauden määrittely kytkee sananvapauden toimintaympäristöönsä ja funktioonsa. Se korostaa sananvapauden ja joukkotiedotuksen läheistä yhteyttä ja niiden merkitystä vapaalle mielipiteenmuodostukselle. Tätä kautta sananvapautta pidetään tavallisesti yhtenä tärkeimmistä poliittisista perusoikeuksista. Perusoikeutena sillä on läheinen yhteys kokoontumisvapauteen, mielenosoitusvapauteen ja yhdistymisvapauteen.

Perustuslain sananvapaussäännös suojaa jokaisen sananvapautta sekä viestiä lähetettäessä että vastaanotettaessa kansalaisuudesta riippumatta. Suojaa annetaan kaikenlaiselle viestinnälle riippumatta sen keinoista tai välineistä. Tarkempien säännösten antaminen on pidätetty lain tasolle. Vain kuvaohjelmien (elokuvat, videot jne.) rajoittaminen on mahdollista tavallisella lailla, jos se on lasten suojelemiseksi välttämätöntä.
Additional Information
Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.1.2021: Oikeustiede:sananvapaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sananvapaus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg