Oikeustiede:omaperäinen asetuksenantovalta

  Tieteen termipankista

  omaperäinen asetuksenantovalta

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  omaperäinen asetuksenantovalta
  Määritelmä suoraan perustuslaissa nimetylle valtioelimelle säädetty toimivalta antaa asetuksentasoisia säädöksiä
  Selite

  Ennen vuoden 2000 perustuslakia tasavallan presidentillä oli laaja, osin perustuslain nimenomaisiin säännöksiin perustuva asetuksenantovalta, minkä ohessa presidentille voitiin delegoida l. siirtää säädösvaltaa asetuksin.

  Vuoden 2000 perustuslain jälkeen omaperäisistä asetuksista luovuttiin lukuun ottamatta perustuslain 95 §:n 1 momentissa säädettyä tasavallan presidentin toimivaltaa antaa kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisessa tarvittavat asetukset presidentin asetuksina. Vuoden 2012 perustuslain tarkistuksen yhteydessä tämä toimivalta poistettiin, ja valtioneuvosto antaa voimaansaattamisasetukset yleisen asetuksenantovallan perusteella (PeL 80.1 §).

  Perustuslain 80.1 §:ssä luetellaan ne valtioelimet, joille voidaan lailla luovuttaa l. delegoida asetuksenantovaltaa (tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö). Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan hallitus antaa maakuntalaissa olevan delegoinnin nojalla maakunta-asetuksia.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:omaperäinen asetuksenantovalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:omaperäinen asetuksenantovalta.)