Oikeustiede:omaperäinen asetuksenantovalta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

omaperäinen asetuksenantovalta

omaperäinen asetuksenantovalta
Definition suoraan perustuslaissa nimetylle valtioelimelle säädetty toimivalta antaa asetuksentasoisia säädöksiä
Explanation

Ennen vuoden 2000 perustuslakia tasavallan presidentillä oli laaja, osin perustuslain nimenomaisiin säännöksiin perustuva asetuksenantovalta, minkä ohessa presidentille voitiin delegoida l. siirtää säädösvaltaa asetuksin.

Vuoden 2000 perustuslain jälkeen omaperäisistä asetuksista luovuttiin lukuun ottamatta perustuslain 95 §:n 1 momentissa säädettyä tasavallan presidentin toimivaltaa antaa kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisessa tarvittavat asetukset presidentin asetuksina. Vuoden 2012 perustuslain tarkistuksen yhteydessä tämä toimivalta poistettiin, ja valtioneuvosto antaa voimaansaattamisasetukset yleisen asetuksenantovallan perusteella (PeL 80.1 §).

Perustuslain 80.1 §:ssä luetellaan ne valtioelimet, joille voidaan lailla luovuttaa l. delegoida asetuksenantovaltaa (tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö). Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan hallitus antaa maakuntalaissa olevan delegoinnin nojalla maakunta-asetuksia.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2021: Oikeustiede:omaperäinen asetuksenantovalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:omaperäinen asetuksenantovalta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg