Oikeustiede:alueellinen itsehallinto

From Tieteen termipankki

alueellinen itsehallinto

alueellinen itsehallinto
Definition kuntia laaja-alueisempi itsehallinnon periaatteille rakentuva kansanvaltainen hallinto
Explanation

Kuntia laaja-alueisempaa hallintoa on kutsuttu usein myös maakuntaitsehallinnoksi tai maakuntahallinnoksi. Keskushallinnon ja paikallishallinnon väliin jäävä valtionhallinto ja ylemmänasteinen itsehallinto muodostavat yhdessä aluehallinnon eli väliportaan hallinnon. Toisin kuin useimmissa Euroopan maissa Suomessa ei, Ahvenanmaan itsehallintoa lukuun ottamatta, ole aluehallinnossa tällaista itsehallintoon perustuvaa kansanvaltaista hallintoa. Tällaiseksi hallintomalliksi voidaan kuitenkin lukea Kainuun maakunnassa vuosina 2004–2012 toteutettu määräaikainen Kainuun hallintokokeilu sitä koskevan erityislain pohjalta. Ylikunnallisena toimiva maakunnan liitto on kuntayhtymä, jonka toiminta perustuu kunnalliseen itsehallintoon.

Perustuslaissa on säädetty itsehallinnosta kuntaa suuremmalla alueella. Perustuslain 121 §:n 4 momentin mukaan tällaisesta itsehallinnosta "voidaan säätää lailla". Säännös on väljä ja sen perustelut ovat niukat. Niissä todetaan vain, että säännös vastaa aikaisemman hallitusmuodon 51 §:n 2 momentin toisen virkkeen säännöstä. Lisäksi mainitaan, että momentissa ilmaistaan "mahdollisuus järjestää kuntia suurempia hallintoalueita kuten maakuntia itsehallinnon periaatteiden mukaisesti".

Alueellisen itsehallinnon valtiosääntöoikeudelliset takeet eivät ole vahvat. Perustuslaki edellyttää vain, että tällaisista hallintoalueista säädetään tavallisella lailla. Toisin sanoen alueellista itsehallintoa ei voida perustaa lakia alemmanasteisilla säädöksillä eikä myöskään kuntien välisillä sopimuksilla tai muilla järjestelyillä. Ja edelleen: kun tällainen itsehallinto on perustettu, sen toimivaltuuksia voidaan myös lailla rajoittaa.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Related Concepts

Sources

HE1/1998, Jyränki&Husa2012, s. 211, MäenpääO2013, s. 1147, NiemivuoM2013, SaraviitaI2011, s. 978-980

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:alueellinen itsehallinto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:alueellinen itsehallinto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →