Oikeustiede:muutoksenhaku (prosessioikeus)

  Tieteen termipankista

  muutoksenhaku
  prosessioikeus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  muutoksenhaku
  Määritelmä menettely, jolla tuomioistuimen ratkaisema asia voidaan saattaa uudelleen tutkittavaksi ja ratkaistavaksi
  Selite

  Lähtökohtana Suomessa on, että asianosaisen on ainakin kerran voitava hakea muutosta tuomioistuimen ratkaisuun, yleensä ylemmältä tuomioistuimelta. Alemman tuomioistuimen ratkaisema asia tulee tällöin ylemmän tuomioistuimen uudelleen tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Muutoksenhakumahdollisuus on oikeusturvan vuoksi tarpeen, koska tuomioistuimen ratkaisu saattaa olla virheellinen. Muutoksenhaun myötä ylemmät tuomioistuimet samalla ohjaavat lainkäyttöä yleisemmin.

  Muutoksenhakukeinot voidaan jakaa varsinaisiin ja ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin. Edelliset ovat säännönmukaisia keinoja, jotka ovat käytettävissä lyhyehkössä määräajassa ratkaisun antamisen jälkeen ilman erityisedellytyksiä. Yleisissä tuomioistuimissa muutoksenhakukeinona on valitus: käräjäoikeuden ratkaisusta valitetaan hovioikeuteen ja hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen, jos tämä myöntää valitusluvan. Asioissa, joissa intressi ei ole suuri, asian saaminen hovioikeuden täystutkintaan edellyttää nykyisin jatkokäsittelyluvan myöntämistä. Käräjäoikeuden antamaan yksipuoliseen tuomioon sen sijaan voidaan hakea takaisinsaantia samassa käräjäoikeudessa.

  Ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat käytettävissä erityisin, poikkeuksellisin edellytyksin silloin, kun tuomioistuimen ratkaisu on jo tullut lopulliseksi eli lainvoimaiseksi.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Tatu Leppänen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.6.2024: Oikeustiede:muutoksenhaku (prosessioikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:muutoksenhaku (prosessioikeus).)