Oikeustiede:muutoksenhaku (prosessioikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

muutoksenhaku
prosessioikeus

muutoksenhaku
Definition menettely, jolla tuomioistuimen ratkaisema asia voidaan saattaa uudelleen tutkittavaksi ja ratkaistavaksi
Explanation

Lähtökohtana Suomessa on, että asianosaisen on ainakin kerran voitava hakea muutosta tuomioistuimen ratkaisuun, yleensä ylemmältä tuomioistuimelta. Alemman tuomioistuimen ratkaisema asia tulee tällöin ylemmän tuomioistuimen uudelleen tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Muutoksenhakumahdollisuus on oikeusturvan vuoksi tarpeen, koska tuomioistuimen ratkaisu saattaa olla virheellinen. Muutoksenhaun myötä ylemmät tuomioistuimet samalla ohjaavat lainkäyttöä yleisemmin.

Muutoksenhakukeinot voidaan jakaa varsinaisiin ja ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin. Edelliset ovat säännönmukaisia keinoja, jotka ovat käytettävissä lyhyehkössä määräajassa ratkaisun antamisen jälkeen ilman erityisedellytyksiä. Yleisissä tuomioistuimissa muutoksenhakukeinona on valitus: käräjäoikeuden ratkaisusta valitetaan hovioikeuteen ja hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen, jos tämä myöntää valitusluvan. Asioissa, joissa intressi ei ole suuri, asian saaminen hovioikeuden täystutkintaan edellyttää nykyisin jatkokäsittelyluvan myöntämistä. Käräjäoikeuden antamaan yksipuoliseen tuomioon sen sijaan voidaan hakea takaisinsaantia samassa käräjäoikeudessa.

Ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat käytettävissä erityisin, poikkeuksellisin edellytyksin silloin, kun tuomioistuimen ratkaisu on jo tullut lopulliseksi eli lainvoimaiseksi.
Additional Information
Kirjoittaja: Tatu Leppänen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Oikeustiede:muutoksenhaku (prosessioikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:muutoksenhaku (prosessioikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg