Oikeustiede:yksipuolinen tuomio

  Tieteen termipankista

  yksipuolinen tuomio

  yksipuolinen tuomio
  Määritelmä asianosaisen prosessikäyttäytymiseen perustuva pääasian ratkaisu
  Selite

  Oikeudenkäynnin päättyessä yksipuoliseen tuomioon tuomioistuin ratkaisee pääasian eli jutun aineellisoikeudelliset vaatimukset. Ratkaisu ei tällöin kuitenkaan perustu pääasian materiaaliseen tutkintaan, vaan siihen, että asianosainen ei noudata prosessuaalisia velvoitteitaan. Toisin sanoen asianosaisen passiivisuus voi johtaa siihen, että passiivisen asianosaisen vastapuoli voittaa jutun yksipuolisella tuomiolla. Vastaavasti passiivinen asianosainen, jota vastaan yksipuolinen tuomio annetaan, häviää asian. Yksipuolisesta tuomiosta ruotsinkielisessä lakitekstissä käytetty termi "tredskodom" (niskoittelutuomio) kuvaa osuvasti ratkaisun perustetta. Käytännössä on varsin tavallista, että kanne hyväksytään yksipuolisella tuomiolla, koska vastaaja ei toimita kirjallista vastausta kanteeseen tuomioistuimen asettamassa määräajassa. Kanne voidaan kuitenkin myös hylätä yksipuolisella tuomiolla, nimittäin jos kantaja ei noudata tuomioistuimen kehotusta kirjallisen lausuman toimittamisesta tai jos kantaja jää pois istunnosta.

  Yksipuolinen tuomio on käytettävissä vain tahdonvaltaisissa eli dispositiivisissa riita-asioissa. Riita-asiaa, jossa sovinto ei ole sallittu (indispositiiviset riita-asiat), ei voida ratkaista pelkästään asianosaisen passiivisuuden perusteella. Sama koskee tietenkin myös rikosasioita. Indispositiivisissa riidoissa ja rikosjutuissa pääasian ratkaisun on aina perustuttava vaatimusten materiaaliseen tutkintaan.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Tuomas Hupli

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:yksipuolinen tuomio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yksipuolinen tuomio.)