Oikeustiede:asianosainen (prosessioikeus)

  Tieteen termipankista

  asianosainen (prosessioikeus)

  asianosainen (prosessioikeus)
  Määritelmä oikeudenkäynnin asianosaisia ovat ne henkilöt, joiden nimissä oikeutta käydään
  Selite

  Oikeudenkäynnin aloittava asianosainen on kantaja, joka esittää tuomioistuimelle vaatimuksensa vastaajaa vastaan. Siviiliprosessissa kantaja vaatii omissa nimissään oikeussuojaa yksityisoikeudelliselle intressille, joka kantajan mukaan kuuluu vastaajan yksityisoikeudellisiin velvoitteisiin. Rikosprosessissa kantajana on yleensä ensisijaisesti valtion virkamies eli syyttäjä, useimmiten vain toissijaisesti asianomistaja. Vastaajana rikosasiassa on puolestaan syytetty, jolle kantaja vaatii aineellisen rikoslainsäädännön perusteella rangaistuksen tuomitsemista. Kantajat ja vastaajat ovat toisiinsa nähden vastapuolia. Lainsäädännössä käytetyn vastapuoli-termin lisäksi prosessioikeudellisessa kirjallisuudessa esiintyy myös termi myötäpuoli, jolla tarkoitetaan samalla puolella olevia asianosaisia.

  Yksittäisen oikeudenkäynnin asianosaiset ilmenevät lähtökohtaisesti jo haastehakemuksesta, jossa on ilmoitettava asianosaiset. Asianosaispiirin määrittelystä on erotettava kysymys siitä, onko oikeudenkäynnissä asianosaisena esiintyvällä oikeus omissa nimissään käydä oikeutta prosessin kohteeksi saatetusta intressistä (asiavaltuus eli –legitimaatio, so. kysymys "oikeista asianosaisista"). Asianosaisten edustajat ja avustajat eivät ole asianosaisia.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Tuomas Hupli

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:asianosainen (prosessioikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asianosainen (prosessioikeus).)