Oikeustiede:maallikkotuomari

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

maallikkotuomari

maallikkotuomari
Definition tuomioistuimen jäsen eli tuomari, jolta ei edellytetä juridista koulutusta ja joka ei myöskään kuulu tuomioistuimen kokoonpanoon minkään erityisalan asiantuntijana
Explanation

Eniten maallikkotuomareita meillä on käräjäoikeuksissa, joissa heitä kutsutaan perinteisesti lautamiehiksi. Lisäksi joissakin erityistuomioistuimissa on maallikkoedustus, jolloin heiltä saatetaan edellyttää kyseisen erityisalan asiantuntemusta (ns. asiantuntevat maallikkotuomarit). Tuomioistuinten asiantuntijajäseniä ei kuitenkaan pidetä varsinaisina maallikkotuomareina.

Käräjäoikeuksissa niiden tuomiopiirien kuntien määräajaksi valitsemat lautamiehet osallistuvat rikosasioiden lisäksi vain maaoikeusasioiden käsittelyyn, kun he ennen vuoden 1993 alioikeusuudistusta osallistuivat kaikkien kihlakunnanoikeuden täysilukuisessa kokoonpanossa käsiteltyjen asioiden ratkaisemiseen. Lautamiesten osallistuessa rikosasian käsittelyyn käräjäoikeuden kokoonpano on lainoppinut puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä. Laajoissa asioissa käräjäoikeudessa voi lisäksi olla toinen lainoppinut jäsen ja kolmas lautamies. Maaoikeusasioita käsittelevän käräjäoikeuden kokoonpanoon kuuluu virkatuomarien lisäksi kaksi lautamiestä.

Markkinaoikeudessa on vakinaisten jäsenten lisäksi sivutoimisia asiantuntijajäseniä. Samoin vakuutusoikeuden kokoonpanoon kuuluu virkatuomarien lisäksi sivutoimisia lääkärijäseniä, työoloja tai yritystoimintaa tuntevia jäseniä sekä sotilasvamma-asioita tuntevia jäseniä. Myös nämä edustavat asianomaisen alan asiantuntemusta. Työtuomioistuimen 14 jäsenestä tulee kahdeksan olla työsuhteisiin ja neljän muun virkasuhteisiin perehtyneitä henkilöitä. Nämä nimitetään tehtäväänsä määräajaksi asianomaisia etupiirejä edustavien järjestöjen esityksestä. Valtakunnanoikeuden jäsenistä eduskunnan valitsijamiehet valitsevat viisi neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Jokela

Related Concepts

Sources

EIF-IV, JokelaA2005, s.322-329

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:maallikkotuomari. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:maallikkotuomari.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →