Oikeustiede:työtuomioistuin

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

työtuomioistuin

työtuomioistuin
Definition erityistuomioistuin, joka käsittelee työ- ja virkaehtosopimuksista johtuvia riitoja
Explanation

Työtuomioistuimen toimivalta on yksityiskohtaisesti ja tyhjentävästi määritelty työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:ssä. Työtuomioistuimen tärkein tehtävä on käsitellä ja ratkaista kysymykset työ- ja virkaehtosopimusten pätevyydestä, voimassaolosta, sisällöstä, laajuudesta sekä jonkin sopimuskohdan oikeasta tulkinnasta. Lisäksi sen toimivaltaan kuuluu ratkaista, rikkooko työnantaja- tai työntekijäpuolen työtaistelutoimenpide työehtosopimuslaissa työrauhavelvollisuutta. Työtuomioistuin voi tuomita hyvityssakon työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksen samoin kuin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Työtuomioistuimelta voidaan myös hakea muutosta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamista koskevasta yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätöksestä.

Työtuomioistuimen toimivalta tulkita työehtosopimusta on yksinomainen, jos työnantajan velvollisuus soveltaa työehtosopimusta perustuu työehtosopimuslakiin. Tällaisissa tapauksissa ratkaisua tulkintakysymykseen haetaan työehtosopimuksen tehneen työnantaja- tai työntekijäyhdistyksen ajamalla kanteella työtuomioistuimessa. Kun työtuomioistuin on ratkaissut tulkintakysymyksen, se voi tarvittaessa antaa myös suoritustuomion, eli velvoittaa maksamaan vaaditun saatavan. Edellytyksenä kuitenkin on, ettei saatavan olemassaolon tai suuruuden tueksi tarvitse esittää todistelua.

Useimmissa työehtosopimuksissa on määräykset siitä, että syntyneistä erimielisyyksistä on neuvoteltava ennen kanteen nostamista työtuomioistuimessa. Neuvotteluvelvollisuus on yleensä kaksiportainen. Ensin on neuvoteltava työpaikkatasolla, ja jos sovintoa ei saavuteta, siirtyy riita työehtosopimuksen solmineiden yhdistysten eli käytännössä liittojen ratkaistavaksi. Vasta jos yhdistystasollakaan ei synny neuvottelutulosta, osapuolet voivat viedä asian työtuomioistuimeen.

Jos työnantajan velvollisuus soveltaa työehtosopimusta perustuu työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä säädettyyn yleissitovuuteen, kuuluu työehtosopimuksen tulkinta yleisen tuomioistuimen toimivaltaan. Tulkintaratkaisuaan varten yleinen tuomioistuin voi kuitenkin pyytää työtuomioistuimelta lausunnon.

Työtuomioistuimen kokoonpano poikkeaa yleisistä tuomioistuimista. Puolueettomien virkatuomareiden ohella asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon osallistuvat työnantaja- ja työntekijäpuolen intressejä edustavat ja järjestöjen esityksestä nimitetyt jäsenet.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.1.2022: Oikeustiede:työtuomioistuin. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työtuomioistuin.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →