Oikeustiede:lainvalmisteluprosessi

From Tieteen termipankki

lainvalmisteluprosessi

lainvalmisteluprosessi
Definition lainvalmisteluhankkeen eri työvaiheiden muodostama kokonaisuus, joka käynnistyy lainsäädäntöaloitteesta ja jatkuu aina varsinaisen lainsäätämismenettelyn alkamiseen asti
Explanation

Lainvalmisteluprosessissa voidaan erottaa eri työvaiheita, vaikka niiden rajoja ei olekaan mahdollista tarkasti määritellä. Yleistäen lainvalmistelu voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: (1) lainsäädäntöaloite, (2) esivalmistelu lainvalmistelussa, (3) säädösten perusvalmistelu, (4) lausunto- ja kuulemismenettely lainvalmistelussa ja (5) jatkovalmistelu. Lainvalmistelu on nähty myös laajempana prosessina, jolloin siihen on luettu lisäksi: (6) valtioneuvostokäsittely, (7) hallituksen esityksen eduskuntakäsittely, (8) lain vahvistaminen, julkaiseminen ja voimaantulo, (9) tiedottaminen ja kouluttaminen sekä (10) lainsäädännön vaikutusten seuranta. Vaiheet 6–8 voidaan kuitenkin mieluummin lukea kuuluviksi lainsäätämismenettelyyn, vaikka lainvalmistelija eri tavoin osallistuu niihinkin. Vaiheista 9–10 on vastuussa asianomainen ministeriö, joka voi antaa tehtävän käytännön hoitamisen muulle taholle.

Lainvalmisteluhankkeet vaihtelevat merkittävästi. Ensinnäkin säänneltävät ilmiöt ja asiat asettavat erilaisia vaatimuksia lainvalmistelutyölle. Täysin uusi ja vapaasti valmisteltava kysymys edellyttää toisenlaista valmistelua kuin hanke, josta on käytettävissä tietoa ja uudistusehdotuksen tavoitteetkin on annettu. Toiseksi lainvalmisteluun vaikuttaa olennaisesti se, kuinka suuresta työstä on kysymys. Iso ja keskisuurikin lainvalmisteluhanke vaatii valmistelulta huomattavasti enemmän kuin pieni säädösmuutos.

Mainitut valmisteluvaiheet painottuvat eri tavoin erilaisissa lainsäädäntöhankkeissa. Uusissa ja vapaasti valmisteltavissa sekä isoissa hankkeissa kaikki vaiheet esiintyvät ainakin jossakin muodossa. Keskisuurissa hankkeissa keskeisimmät vaiheet ovat perusvalmistelu ja sitä seuraava lausunto- ja kuulemismenettely. Pienissä hankkeissa säädösehdotukset valmistellaan virkatyönä ja niistä pyydetään lausunto vain muutamilta tahoilta.

Käytetyt lähteet: Oikeusministeriö, Sujuvampaa lainsäädäntöä: Lainvalmistelun prosessiopas (http://lainvalmistelu.finlex.fi/)
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Related Concepts

Sources

Lorange BackerI2013A, Lorange BackerI2013B, NiemivuoM2002, NiemivuoM2008, TalaJ2005

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.3.2023: Oikeustiede:lainvalmisteluprosessi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainvalmisteluprosessi.)