Oikeustiede:lakitekniikka

  Tieteen termipankista

  lakitekniikka

  lakitekniikka
  Määritelmä osaamista, jonka pohjalta laaditaan oikeudellisesti, lakiteknisesti ja kielellisesti moitteeton säädös
  Selite

  Lakitekniikka voidaan ymmärtää laajana tai suppeana. Laajemmassa merkityksessä lakitekniikalla tarkoitetaan sitä osaamista, jonka pohjalta laaditaan oikeudellisesti, lakiteknisesti ja kielellisesti moitteeton säädös. Tällöin lakitekniikka käsittää myös sellaiset oikeussystemaattiset kysymykset kuin esimerkiksi säädöstaso, lakien yleisyys ja yksityiskohtaisuus sekä huolenpito oikeusjärjestyksen sisäisestä johdonmukaisuudesta ja ristiriidattomuudesta. Termiin laajemmassa merkityksessä sisältyvät myös lakikielen kysymykset. Lakitekniikka-termi laajassa merkityksessä on kuitenkin suppeampi kuin lainvalmistelun käsite, joka pitää sisällään myös esimerkiksi lakihankkeen aineiston hankinnan ja itse lainvalmisteluprosessin.

  Suppeassa merkityksessä lakitekniikalla tarkoitetaan sitä tekniikkaa, jolla lait ja asetukset sekä niiden perustelut laaditaan. Tällaista tietotaitoa on joskus nimitetty "pykälänikkaroinniksi".

  Lakitekniikan kannalta olennainen kysymys on säädösten selkeän rakenteen ja systematiikan kehittäminen. Myös käsitteiden ja terminologian muotoilulla on keskeinen sija tässä työssä. Säädösten ja pykälien kehittelyssä auttavat lainvalmistelua koskevat ohjeet ja lainvalmisteluoppaat. Mainitut asiakirjat ovat lainvalmistelijalle tärkeitä välineitä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Lorange BackerI2013A, Lorange BackerI2013B, NiemivuoM2002, NiemivuoM2008, TalaJ2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.4.2024: Oikeustiede:lakitekniikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lakitekniikka.)