Oikeustiede:esivalmistelu lainvalmistelussa

  Tieteen termipankista

  esivalmistelu lainvalmistelussa

  esivalmistelu lainvalmistelussa
  Määritelmä lainvalmisteluprosessin työvaihe, jossa suunnitellaan lainsäädäntöuudistuksen käynnistämistä
  Selite

  Jos lainsäädäntöaloitteen johdosta uudistuksen valmistelun aloittamista pidetään tarkoituksenmukaisena, käynnistyy esivalmistelu lainvalmistelussa. Tässä vaiheessa suunnitellaan, miten lainvalmistelu organisoidaan ja laaditaan työlle aikataulu. Tällöin on ratkaistava lainvalmisteluelin (esim. komitea) ja sen kokoonpano sekä sille annettava toimeksianto. Esivalmistelu toteutetaan yleensä virkatyönä.

  Jo ennen lakihankkeen varsinaista käynnistämistä kootaan asiaa koskevat aikaisemmat selvitykset. Esivalmistelussa saatetaan hankkia jo uutta tietoa. Edelleen selvitetään asian nykytila ja sen epäkohdat, muutoksen tarve, kohde ja tavoitteet. Myös alustavasti selvitetään muutoksen vaikutukset. Tarpeellisessa laajuudessa kootaan myös kansainvälistä vertailuaineistoa.

  Perusteellisesti toteutettu esivalmistelu muodostaa välttämättömän edellytyksen hyvälle säädösten perusvalmistelulle. Liian vähäisin perustiedoin aloitettu uudistuksen valmistelu johtaa usein sen epäonnistumiseen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  NiemivuoM2002, NiemivuoM2008, TalaJ2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.4.2024: Oikeustiede:esivalmistelu lainvalmistelussa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:esivalmistelu lainvalmistelussa.)