Oikeustiede:lainsäädäntö

  Tieteen termipankista

  lainsäädäntö

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  lainsäädäntö
  Määritelmä sääntelykokonaisuus, joka voi olla laajempi tai suppeampi
  Selite

  Lainsäädäntö-termiä käytetään monessa merkityksessä. Sillä voidaan tarkoittaa laajoja sääntelykokonaisuuksia. Esimerkiksi saatetaan puhua tietyn maan, osavaltion tai maakunnan lainsäädännöstä. Niinpä voidaan puhua esimerkiksi Suomen lainsäädännöstä ja Ahvenanmaan maakuntalainsäädännöstä. Lainsäädäntö-termiä voidaan käyttää myös puhuttaessa ylikansallisesta lainsäädännöstä, esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädännöstä.

  Lainsäädäntö-termiä käytetään myös suppeammassa merkityksessä rajaamalla se oikeudenaloittain tai hallinnonaloittain. Puhutaan esimerkiksi sisäasiainministeriön hallinnonalan lainsäädännöstä, rikoslainsäädännöstä ja kunnallislainsäädännöstä.

  Lainsäädäntö-sanalla on monia synonyymejä. Voidaan puhua esimerkiksi EU:n oikeusnormistosta. Samoin on luontevaa käyttää termiä virkamiesoikeus, kun tarkoitetaan julkisen sektorin virkamiehiä ja viranhaltijoita koskevien säädösten kokonaisuutta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  NiemivuoM2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:lainsäädäntö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainsäädäntö.)