Oikeustiede:lakiehdotus

  Tieteen termipankista

  lakiehdotus

  lakiehdotus
  Määritelmä hallituksen, lainvalmisteluelimen, kansanedustajan tai kansalaisaloitteen ehdotus uudeksi laiksi tai lain muuttamiseksi
  Selite

  Perustuslain mukaan valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksiä, joihin voi sisältyä yksi tai useampi lakiehdotus. Jos lakiehdotuksia on enemmän kuin yksi, ne numeroidaan. Hallituksen esityksiä valmistellaan erilaisissa lainvalmisteluelimissä, kuten komiteoissa, toimikunnissa ja työryhmissä. Näin valmistuneet ehdotukset sisältävät myös lakiehdotuksia. Lakiehdotuksia sisältyy niin ikään kansanedustajien lakialoitteisiin ja kansalaisaloitteisiin.

  Lakiehdotus voi olla ehdotus uudeksi laiksi tai ehdotus jonkin voimassa olevan lain muuttamisesta. Lakiehdotukset ovat hallituksen esityksissä perustelujen jälkeen.

  Lakiehdotusta kattavampi termi on säädösehdotus, jolla voidaan tarkoittaa paitsi lakiehdotusta myös asetusehdotuksia ja ehdotuksia niitä alemmanasteisiksi säädöksiksi.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  NiemivuoM2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Oikeustiede:lakiehdotus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lakiehdotus.)