Oikeustiede:säädösten perusvalmistelu

  Tieteen termipankista

  säädösten perusvalmistelu

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  säädösten perusvalmistelu
  Määritelmä lainvalmisteluprosessin työvaihe, jossa laaditaan säädösehdotukset ja niiden perustelut
  Selite

  Lainsäädäntöaloitteen arvioinnin ja esivalmistelun jälkeen seuraa säädösten perusvalmistelu, joka on lainvalmistelun tärkein ja vaativin työvaihe. Perusvalmistelun keskeisin tehtävä on laatia varsinaiset säädösehdotukset ja niiden perustelut. Ne on laadittava sekä sisällöltään että muodoltaan ja rakenteeltaan mahdollisimman viimeistellyiksi. Siihen pääseminen edellyttää mahdollisimman monipuolista pohtimista riittävän perusteellisten tietojen pohjalta.

  Ennen varsinaisten säädösehdotusten muotoilua on hahmotettava uudistuksen tavoitteet, keinot, mahdolliset eri vaihtoehdot sekä arvioitava uudistuksen erilaisia vaikutuksia (mm. taloudellisia, organisatorisia ja ympäristövaikutuksia) ja lakien perustuslainmukaisuutta. Monissa tapauksissa jo perusvalmistelussa on suunniteltava lainsäädäntöuudistusta koskeva tiedottaminen, sen vaatima koulutus, voimaantulon vaatimat toimet ja ajankohta sekä uudistuksen seuranta. Näiden kaikkien kysymysten mahdollisimman yksityiskohtainen suunnittelu jo tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista, koska kysymykset nivoutuvat läheisesti sääntelyn sisältöön. Lisäksi tässä vaiheessa on yleensä eniten aikaa ja käytettävissä parhaat asiantuntijat.

  Perusvalmistelussa, esimerkiksi komiteassa, pyritään usein yksimieliseen ehdotukseen. Uudistuksen toteuttamisen kannalta yksimielisestä ehdotuksesta voi olla etua. Toisaalta yksimielisyyden saavuttaminen edellyttää säännönmukaisesti kompromissien tekoa, mikä joskus saattaa merkitä uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden jäämistä piiloon päätöksentekijöiltä. Komiteavalmistelussa yksimielinen ehdotus ei saa olla itsetarkoitus. Joskus voi käydä niin, että hyvin perusteltu eriävä mielipide voi lausunto- ja kuulemismenettelyn jälkeen edetä kehiteltäväksi vaihtoehdoksi.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  NiemivuoM2002, NiemivuoM2008, TalaJ2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:säädösten perusvalmistelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:säädösten perusvalmistelu.)