Oikeustiede:lain vahvistaminen

  Tieteen termipankista

  lain vahvistaminen

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  lain vahvistaminen
  Määritelmä lainsäätämismenettelyn vaihe, jossa tasavallan presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymän lain
  Selite

  Eduskunnan hyväksyttyä lain toimitetaan sitä koskeva eduskunnan vastaus valtioneuvoston kansliaan tasavallan presidentin vahvistamista varten. Perustuslain 77 §:n mukaan tasavallan presidentti osallistuu lainsäätämismenettelyyn vahvistamalla eduskunnan hyväksymän lain. Presidentin on vahvistettava laki kolmen kuukauden kuluessa. Normaalisti eduskunnan vastaus pyritään esittelemään presidentin vahvistettavaksi ensi tilassa. Lain vahvistamisvaiheessa presidentti voi hankkia lausunnon korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Vahvistettuaan lain tasavallan presidentti allekirjoittaa ja asianomainen ministeri varmentaa sen.


  Tasavallan presidentin valtaoikeuksiin kuuluu myös olla vahvistamatta lakia eli käyttää niin sanottua veto-oikeutta. Poliittisista syistä tällainen vahvistamatta jättäminen on nykyisin harvinaista. Enimmäkseen se tulee kysymykseen silloin, kun eduskunnan hyväksymään lakiin on jäänyt tekninen virhe. Sitä paitsi presidentti ei voi estää lain säätämistä, sillä vahvistamatta jätetty laki palautuu eduskunnan käsiteltäväksi ja otetaan viipymättä käsiteltäväksi. Jos eduskunta hyväksyy lain uudelleen asiasisällöltään muuttamattomana, se tulee voimaan ilman vahvistusta. Tasavallan presidentin tulee kuitenkin allekirjoittaa ja asianomaisen ministerin varmentaa se. Jos eduskunta ei lakia uudelleen hyväksy, sen katsotaan rauenneen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Jyränki&Husa2012, s. 177 ja 234-236, NiemivuoM2002, s. 28-31 ja 82, SaraviitaI2011, s. 652-664

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Oikeustiede:lain vahvistaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lain vahvistaminen.)