Oikeustiede:oikeudellinen sääntely

  Tieteen termipankista

  oikeudellinen sääntely

  oikeudellinen sääntely
  Määritelmä yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttaminen saattamalla voimaan oikeusnormeja, kontrolloimalla ja sanktioimalla niiden noudattamista sekä soveltamalla niitä tuomioistuinten ja viranomaisten toimesta
  Selite Oikeuden ero muihin sosiaalisiin normeihin verrattuna riippuu siitä, millaiset normit on tietyssä kulttuurissa tavattu tunnistaa luonteeltaan nimenomaisesti oikeudellisiksi. Tässä suhteessa eri kulttuuripiirien kesken on eroja. Voidaan myös sanoa, että "työnjako" oikeusnormien ja muiden sosiaalisten normien kesken on vaihteleva. Yleensä oikeusnormit kuuluvat valtiollisen pakkovallan piiriin, mutta oikeutena on pidetty myös julkista kansainvälistä oikeutta paljon ennen kuin kansainvälinen oikeusyhteisö oli saavuttanut nykyisen kiinteytensä; kanoninen oikeus puolestaan tunnustetaan oikeudeksi myös Vatikaanin ulkopuolella.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Hannu Tapani Klami ja Raimo Siltala

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AarnioA1986, KlamiH1979, KlamiH1985, TuoriK1988

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Oikeustiede:oikeudellinen sääntely. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeudellinen sääntely.)