Oikeustiede:kvalifioitu lakivaraus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kvalifioitu lakivaraus

kvalifioitu lakivaraus
Definition säännös perusoikeussäännöksessä, joka antaa lainsäätäjälle mahdollisuuden tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, mutta perusoikeustekstissä olevin rajauksin, rajoittaa tai ainakin suunnata perusoikeuden käyttämistä
Explanation

Eräisiin perusoikeussäännöksiin on kirjoitettu rajoituslausekkeita. Niissä annetaan lainsäätäjälle suoraan tai välillisesti valtuus perusoikeuden rajoittamiseen. Samalla kvalifioitu l. yksilöity lakivaraus sisältää lainsäätäjän harkintavaltaa supistavia kriteerejä. Niissä rajoitusvaltuus on kytketty tiettyyn tarkoitukseen (mm. perusoikeuden turvaaminen) tai tiettyyn erityistilanteeseen, esimerkiksi oikeudenkäynti (PeL 10.3 §). Joskus tällaiseen varaukseen sisältyy vaatimus siitä, että rajoituksen on oltava välttämätön (esim. välttämättömät rajoitukset viestin salaisuuteen, PeL 10.3 §). Välttämättömyys perustuslaissa ei ole logiikan välttämättömyyttä. Ennemminkin kysymyksessä on korostetun vahva yhteiskunnallinen tarve ehtona sääntelylle. Se, onko tällainen tarve perustuslain välttämättömyyskriteerin täyttävä, arvioidaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnossa lain säätämisjärjestyksestä.

Lakivarausten tavoitteena on määrittää tavallisen lain käyttömahdollisuudet perusoikeusrajoitukseen, mutta mahdollisimman täsmällisesti ja tiukasti. Ne eroavat juuri tässä suhteessa vuoden 1919 hallitusmuodon avoimista eli rajoituskriteerin osalta määrittelemättä jätetyistä lakivarauksista.

Esimerkkejä: perustuslain 9.2§:n mukaan "Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi." PeL 15.2 §:n mukaan "Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla." Pakkolunastus on 15 §:n 1 momentissa vahvistetun omaisuudenturvan rajoitus kvalifioidulla lakivarauksella (lakitason sääntely, yleinen tarve ja täysi korvaus).

Kvalifioitujen lakivarausten tapauksessa perusoikeutta voidaan rajoittaa vain niillä edellytyksillä, jotka voi lukea perusoikeussäännöksen tekstistä. Toisin sanoen lakivaraus ei ole esimerkin omainen.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.12.2021: Oikeustiede:kvalifioitu lakivaraus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kvalifioitu lakivaraus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg